erfgoedobject

Samenstel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 84406   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84406

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van samen vijf + zeven traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken (leien), met 18de-eeuwse kern, zie balklagen en dakconstructie bestaande uit schaargebinten en koningsstijl. Verankerde bakstenen trapgevels 7 treden + topstuk), resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1901 naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge); ze vervangen twee soortgelijke gevels gedateerd "1726" en drie "maisons d'ouvriers" aan de Wijngaardstraat. Gebruik van witsteen voor de typische sierelementen zoals geblokte neobarokke ontlastingsbogen, negen hoekblokken, spekblokken ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels van de kruiskozijnen. 18de-eeuws(?) reliëf van Boodschap aan Maria en neorenaissancegetint hoekbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Salette met baldakijn en console, van de hand van de Brugse, beeldhouwer M. D'Hondt uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Zijgevels afgeboord door houten kroonlijst op klossen; twee getrapte dakvensters. Druk uitgewerkte, uitkragende schoorsteenschacht. Deur in geprofileerde, neobarokomlijsting met oren, waarboven telkens een gevelsteen met opschrift "kantoor". Bijgebouw van één bouwlaag en vier traveeën met rondboogdeur; dakvensters in tuitgevel. Achtergevels in imitatievakwerkbouw.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, oktober 1977.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 80/1901.
  • DEVLIEGHER L., De huizen te Brugge (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 2-3), Tielt 1975, p. 161.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Samenstel van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84406 (Geraadpleegd op 13-08-2020)