Poortgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Poortgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Marcus Gerards (1562) tekent een eenvoudig poortgebouw met daarvoor een houten brug. Heden overbouwde doorgang (huis nummer 2), aan straatzijde gevel van één travee en één bouwlaag gedateerd "17/76". Gerestaureerde polychromie in 1996. Bepleisterde en lichtgeel- en grijsbeschilderde laatclassicistische lijstgevel op arduinen plint bekroond door een driehoekig fronton. Korfboogpoort opgenomen in een smalle pilastergevel met omlopende kroonlijst en bekronend driehoekig fronton. Vlakke bepleisterde omlijsting met diamant als sluitsteen geflankeerd door de opschriften "SAUVE/GARDE"; vleugeldeur met bewaard hang- en sluitwerk en onder houten boogveld; schamppalen; bekronende cartouche met opschrift "SANCTA/ELISABETH/ORA PRO/NOBIS" en groenbeschilderde festoenen aan beide zijden; aansluitende nis met gepolychromeerd beeld van Heilige Elisabeth van Hongarije (1207-1231) onder gebogen pseudo-fronton met schelpmotief, flankerende voluten uitlopend op mannenfiguren. Aan Begijnhofzijde sobere witbeschilderde bakstenen gevel met brede korfboogingang.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.