Pastorie van Markegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Markegem
Straat Brouwerijstraat
Locatie Brouwerijstraat 9, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van Markegem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Brouwerijstraat nr. 9. Voormalige pastorie van Markegem, naar verluidt gebouwd in 1671-'72 en als dusdanig in gebruik tot aan de bouw in 1907 van de nieuwe pastorie (cf. Wakkenstraat nr. 19). Zwaar verbouwd rond het midden van de 20ste eeuw. Lage baksteenbouw onder zadeldak in rode pannen. Licht vooruitspringend middengedeelte. Beluikte vensters met glas-in-loodinvulling met gekleurd glas. Beeldnis in oostzijgevel met beeld van Maria met Kind achter glas, ruitvormige sierelementen in gesinterde baksteen. Rechthoekige vensteropeningen met betegelde onderdorpels en geprofileerde bovendorpels. Een oprit met kasseien aan de oostzijde leidt naar het achtergelegen erf.

RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, 1944: Afbeelding van de oude pastorie van Markegem in het Landboek van Markegem, opgemaakt door Charles Philippe Minne, (1761).
HOLLEVOET F., Markegem, het vermaakelijk dorp, Tielt, 1996.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Brouwerijstraat

Brouwerijstraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.