Rochuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Markegem
Straat Dentergemstraat
Locatie Dentergemstraat zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rochuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen
Dateringvanaf 1975

Beschrijving

Dentergemstraat z.nr. Rochuskapel. Tot 1986 bevond zich op deze plaats de zg. "Lauwers' kapel", genoemd naar burgemeester J.A. Lauwers. Door het wijzigen van het tracé stond de kapel met de rugzijde naar de straat en zodoende verwaarloosd. In 1986 vervangen door de huidige pijlerkapel. Opgetrokken in rode baksteen onder een pannen zadeldakje. Getraliede rondboognis met sluitsteen en beeld van de H. Rochus, geflankeerd door twee kandelaars. Op de nok een ijzeren kruis. De kapel is omgeven door de beukenhaag, tevens de afsluiting van het "Goed Ter Kercken", nu de "Paenhoeve" (nr. 47). Achter de kapel staat een dubbele rij populieren.

DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, gemeente Markegem, s.l., s.d., nr. 1.
HOLLEVOET F., Markegem, Het vermaakelijk dorp, Tielt, 1996, p. 192-194, p. 349.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Dentergemstraat

Dentergemstraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.