Hoeve Goed Te Poorters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Markegem
Straat Oostrozebekestraat
Locatie Oostrozebekestraat 27, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Goed Te Poorters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oostrozebekestraat nr. 27. Historische hoeve z.g. "Goed Te Poorters", gaat terug op een middeleeuwse omwalde site.
Historiek. Het "Goed Te Poorters" was een leen van de abdij van Roosenberghe in Waasmunster. Het was door Jan van West, bisschop van Doornik sinds 1380, aan de abdij geschonken omdat deze hem na de slag van Westrozebeke in 1382 onderdak had gegeven. De site is te zien op de kaart van Ferraris (1770-1778). In 1797 komt het goed op de lijst van te verkopen religieuze goederen. Op dat ogenblik is er sprake van een huis en een bakoven op het omwalde opperhof en op het neerhof een schuur, paardenstal voor twee paarden, koeienstal en een inrijpoort, dit alles in steen gebouwd en in goede staat. Het wordt gekocht door Augustin De Coninck uit Wielsbeke, die het goed zelf uitbaat.
Zowel op de Ferrariskaart als op het Primitief Kadasterplan (ca. 1830) ongeveer dezelfde gebouwenconfiguratie: t.t.z. een volledig omgracht opperhof met woonhuis en bakoven en een gedeeltelijk omgracht neerhof met twee losse, haaks op elkaar staande gebouwen. De hoofdtoegang bevindt zich dan nog in het oosten. In 1835 wordt het woonhuis op het opperhof vervangen door een nieuw op dezelfde locatie en wordt het meest zuidelijke gebouw op het neerhof afgebroken. Er komt een nieuw volume aan de oostzijde van het neerhof, parallel met het nog bestaande volume aan de westkant. De omwalling van het neerhof verdwijnt. Uiteindelijk worden alle omwallingen in 1951 gedempt behalve een deel achter het woonhuis. Dan ook wordt het woonhuis vergroot, evenals de schuur en de stal en een wagenkot bijgebouwd op het vroegere neerhof.

Beschrijving. Van aan de Oostrozebekestraat in het zuiden biedt een onverharde oprit met restanten van kasseibestrating, afgezet met bomen, toegang tot het erf, met aan de oostelijke zijde de schuur uit 1835, opgetrokken in baksteen, met een vernieuwde dakbedekking in golfplaten. Aan de gevel zijn sporen van rondboogvormige muuropeningen af te lezen, die nu dichtgemetseld zijn, of vervangen door rechthoekige muuropeningen. Aan de noordelijke zijde van deze gevel bevindt zich een grote rechthoekige poort, met een korfboogvormige ontlastingsboog. Ten westen van de oprit bevindt zich het wagenkot uit 1951, met daarachter de 18de-eeuwse stal. In het noorden, enigszins op een hoogte, staan een bakhuis in witbeschilderde baksteen met een gepekte plint, en het woonhuis in witbeschilderde baksteen op een grijze plint, met rechthoekige muuropeningen voorzien van vernieuwd schrijnwerk. Het geheel is afgedekt met een pannen zadeldak.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1836/2, 1951/4.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 223: Mutatiestaten, Markegem, 1836/185-194.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, 1944: Afbeelding van het "Goed Te Poorters", in het Landboek van Markegem, opgemaakt door Charles Philippe Minne, (1761).
HOLLEVOET F., Van griffel tot kroontjespen. Het schoolverleden van Markegem, in De Roede van Tielt, jg. 22, nr. 1, maart 1991, p. 8-9.
HOLLEVOET F., Markegem, Het vermaakelijk dorp, Tielt, 1996, p. 235-236 en 439-441.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostrozebekestraat (Markegem)

Oostrozebekestraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.