erfgoedobject

Hoeve Ten Walle

bouwkundig element
ID: 84476   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84476

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ten Walle
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Heuvelhoekstraat nr. 35. Historische hoeve, z.g. "Ten Walle". Gelegen aan de oude loop van de Leie, tussen de straat en de rivier in. Staat weergegeven in het landboek van Oeselgem door Jean-Baptiste (1770), naar een origineel uit de tweede helft van de 17de eeuw, met een opperhof met ronde omwalling, waar zich vroeger het kasteel van de dorpsheer van Oeselgem bevond. Rond 1600 is dit kasteel reeds in ruïneuze toestand.
Op een figuratieve kaart door F. De Bal uit 1760 is de omwalling niet langer te zien. Hierop staan de losse gebouwen in een vierkant opgesteld. Op dat ogenblik staat er wel reeds een kapel op de locatie van de huidige aan de overzijde van de straat.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) met dezelfde configuratie.
Op het Primitief Kadasterplan (ca. 1830) is het woonhuis en de schuur evenals de kapel nog steeds herkenbaar. Links van de kapel leidt een voetweg naar de dorpskern. Volgens kadastergegevens kent het woonhuis verbouwingen vóór 1861, ca. 1887, 1944 en 1947. Ca. 1923 wordt een bedrijfsgebouw ten noorden van het erf, verbouwd tot vlaszwingelarij.

Heden bestaat de site uit een woonhuis met een dwarsschuur, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Toegankelijk via een grinten oprit, afgesloten met een smeedijzeren hek gevat in ronde pijlers. Beide gebouwen liggen resp. ten zuiden en ten westen van een met grint bedekt erf, met de straat in het westen en de rivier in het oosten.
Langgerekt, laag woonhuis, bepleisterde verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak en boven een lichtbruine plint, imitatievoegen in de voorgevel. Zeven traveeën, waarvan de meest westelijke een opkamertravee. Rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk (schuiframen) oorspronkelijk voorzien van luiken (cf. duimen). Getoogde deuropening met arduinen buitentrapje in 18de-eeuwse omlijsting in gesinterde baksteen, voorzien van oren en neuten. Stoep aan voor- en achterzijde.
Monumentale dwarsschuur in verankerde bruinrode baksteenbouw onder pannen zadeldak, met 19de-eeuws uitzicht, maar vermoedelijk minimaal tot de 18de eeuw opklimmend. Vlechtingen en sporen van rondboogopeningen in de zuidelijke zijgevel. Vermoedelijk verbouwd tot stal.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oeselgem, 1864/38, 1880/11, 1888/10, 1923/7, 1944/10, 1947/15.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Kaarten en Plannen, nr. 540: Figuratieve kaart van vijf partijen land en meers in het bezit van de deken en kanunnik van de O.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk, opgemaakt door F. De Bal, (1760).
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Kaarten en Plannen, nr. 69: Figuratieve kaart van de parochie van Oeselgem, opgemaakt door Jean Baptiste van Huffel, (1770).
DE CLERCQ R., GOEMINNE L., De heren van Oeselgem, in De Roede van Tielt, jg. 32, 2001, nr. 1, p. 3-9.
DE CLERCQ R., GOEMINNE L. EN VANDEPUTTE M., Bevolking en grondbezit in Oeselgem tijdens de 18de eeuw, in De Roede van Tielt, jg. 32, nr. 4, 2001, p. 168-187.
TAELMAN L., De slag van Oeselgem (1453) in De Roede van Tielt, jg. 33, nr. 3, 2002, p. 135-136.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Vranckx, Martien, Van Vlaenderen, Patricia


Relaties

 • Is deel van
  Heuvelhoekstraat
  Heuvelhoekstraat (Dentergem)

 • Is gerelateerd aan
  Onze-Lieve-Vrouwkapel
  Heuvelhoekstraat zonder nummer (Dentergem)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Ten Walle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84476 (Geraadpleegd op 24-05-2019)