Heilig Hartkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Oeselgem
Straat Wakkensesteenweg
Locatie Wakkensesteenweg zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilig Hartkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Wakkensesteenweg z.nr. H. Hartkapel, neogotische straatkapel, prominent gelegen op de hoek met de Vijvestraat, vermoedelijk opgericht in de jaren 1930 door Jacques Vanhaesebrouck. Opgetrokken in bruine baksteen met rode gevelsteen vooraan, op rechthoekig grondplan met driezijdige apsis. Gecementeerde plint en bakstenen fries onder de dakgoot. Spitsboogvormige muuropeningen in zijgevel met omlijsting in rode baksteen. Toegang via dubbele houten deur in een geprofileerde spitsboogomlijsting en erboven een spitsboognis. Deuromlijsting en nis zijn voorzien van een druiplijst in gesinterde baksteen. Schouderstukken en sluitstenen in arduin. Smeedijzeren kruis op de top. Voor de kapel bevindt zich een fruitboom.

DEGRANDE V., Inventaris van kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Oeselgem, s.l., s.d., nr. 6.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Wakkensesteenweg

Wakkensesteenweg (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.