Koetshuis en stallingen bij kasteel van Wakken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 6-8, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koetshuis en stallingen bij kasteel van Wakken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiekoetshuizen, stallen
Datering19de eeuw

Beschrijving

Voormalig koetshuis en stallingen horend bij het kasteel, 19de-eeuws uitzicht. Opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van 14/01/1998. Heden ingericht als drie woningen. Witbeschilderde verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak onderbroken door sleepdakjes boven de vroegere opslagruimtes. Restanten van enkele pilasters markeren de vroegere gevelindeling.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW002039.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteeldreef

Kasteeldreef (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.