Pastorie Sint-Petrus en Sint-Catharinaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Wapenplaats
Locatie Wapenplaats zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Petrus en Sint-Catharinaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woonhuis, voormalige pastorie of onderpastorie, waarschijnlijk teruggaand tot de jaren 1612-1620. Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998.

Circa 1730 wordt de pastorie wegens ruïneuze toestand verlaten en een nieuwe pastorie betrokken achteraan de kerk. De toenmalige georiënteerde kerk stond toen ingeplant met de westgevel gericht naar het huidige kerkhof. Het huis wordt eigendom van Jan-Baptist Courtens (1700-1785), griffier van Wakken en baljuw van de heerlijkheid Dentergem. Deze herstelt en verbouwt het huis zoals het er nu nog uitziet. Tot de jaren 1960 verschaft een oude, smalle kerkwegel, het "Huidevettersstraatje" toegang tot het huis, kerkhof en kerk.

Ingeplant nabij het koor van de huidige kerk en aanleunend tegen de kerkhofmuur. Achter de huizenrij aan de Mandelstraat gelegen, laag woonhuis met voorliggende moestuin. Dubbelhuis van vijf traveeën onder kort overstekend zadeldak (Vlaamse pannen). Keukengedeelte onder lager zadeldak tegen rechterzijgevel. Witbeschilderde, verankerde voorgevel boven donkergrijze plint. Rechthoekige vensteropeningen met houten kruiskozijnen (pen en gat), luiken voor de benedenvakken, onder meer oorspronkelijk voor venster rechts. Getoogde deur in een classicistische, vlakke bakstenen omlijsting bestaande uit pilasters op sokkels en met een eenvoudig entablement. Oorspronkelijk was de achtergevel (uitgevend op het kerkhof) blind, in een latere (19de-eeuwse?) fase is er een koetshuis met vijf segmentboogopeningen tegenaan gebouwd. Zijgevel met aandak rechts en vlechtingen.

Interieur. Centrale gang met links en rechts toegang tot de kamers, opkamer aan de achterzijde. Getoogde deuropeningen in vlakke (deels bepleisterde en beschilderde) bakstenen omlijstingen onder geprofileerde druiplijst. Houten zolderingen bestaande uit moer- en kinderbalken, onder meer met geprofileerde balksleutels. Boomse tegelvloer. Brede schouwmantels met bakstenen dragers en geprofileerde houten tabletten. Enkele bewaarde deuren. Voorhuis aan de straat reeds op het Primitief Kadasterplan (ca.1830). Van de 19de-eeuwse lijstgevel is op de verdieping de bepleistering, imitatievoegen en vensteromlijstingen nog bewaard. De begane grond is verbouwd en verbreed in de jaren 1960 waardoor rechtstreekse toegang naar het achterliggende huis niet meer mogelijk is.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW002039.
  • BEKAERT E., DEGROOTE K., 17de-eeuwse pastorie te Wakken, Open Monumentendag 12-13 september 1999.
  • CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel 1. Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Brugge, 2001, p. 47.
  • DESMET J., Wakken in oude briefkaarten, deel 3, 1994, nummer 8.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)

maakt deel uit van Wapenplaats

Wapenplaats (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.