erfgoedobject

Halfvrijstaande gekoppelde dorpswoningen

bouwkundig element
ID
84559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84559
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Halfvrijstaande, lage koppelwoning onder pannen zadeldak, gelegen op de oude rooilijn en met achteraan een bijgebouw. In kern eventueel opklimmend tot de 18de eeuw, zie linkerzijgevel. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is in deze omgeving bebouwing aangeduid. Staat op het Primitief Kadasterplan (circa 1830). Volgens kadastergegevens is er in 1874 sprake van een reconstructie. Het huis wordt in de loop van de 19de en 20ste eeuw verschillende keren opgesplitst en weer samengevoegd. Het bijgebouw wordt achtereenvolgens als smidse en zwingelarij gebruikt. In 1931 definitieve opdeling in twee woonhuizen.

Verankerde baksteenbouw met gecementeerde voorgevel, eventueel aangebracht circa 1931, met imitatievoegen. Segmentboogvormige muuropeningen met neoclassicistische omlijsting met sluitsteen en versierd met cannelures. Oudere linkerzijgevel met vlechtingen en twee kleine oculi in de topgevel.

Achterin gelegen bijgebouw (vroegere smidse), verankerde baksteenbouw met 19de-eeuws uitzicht.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Wakken, 1874/5, 1899/8, 1931/17.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Halfvrijstaande gekoppelde dorpswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84559 (Geraadpleegd op 19-06-2021)