Catharinakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Ommegangstraat
Locatie Ommegangstraat zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Catharinakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ommegangstraat z.nr. Z.g. de "Catharinakapel", wordt al vermeld in 1455, gelegen t.o.v. de Kapellestraat en aan de zuidoosthoek van de Baliekouter (cf. supra). Op de gravure van Sanderus' Flandria Illustrata (1641-1644) is het kapelletje "Capelleken van St. Catheline" getekend als een huisje met dakvenster en ligt midden in een rechthoekig veldje afgeboord met dubbele bomenrijen. De kapel in zijn huidige vorm dateert uit het eind van de 18de eeuw, staat aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeld als "Chapelle de Ste Cathérine". Bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige apsis en onder leien zadeldak.
De laatclassicistische hoger opgetrokken gevel met eenvoudig driehoekig fronton wordt geflankeerd door twee steunberen. Beraapt en grijsbeschilderd boven een gepekte plint. Verdiepte, rechthoekige deuropening met blind rond boogveld ingepast in een rechthoekige muurnis. Vleugeldeur met traliewerk en arduinen buitentrapje. In de top twee witbeschilderde banden, de bovenste doorbroken door een spitsboognis. Bekronend smeedijzeren kruis. Witbeschilderde zij- en koorgevels boven een gepekte plint en met baksteenfries onder de dakrand.
Interieur. Bepleisterde, grijsbeschilderde muren en tongewelf. Een geprofileerde en geelbeschilderde lijst wordt in de apsis opgevangen door twee pilasters met eenvoudig kapiteel versierd met engelenhoofdje en palmetten. Altaar op sokkel en twee flankerende pilasters, (18de-eeuws?) beeld van de heilige Catharina met polychrome beschildering.
Vloer betegeld met rode plavuizen.
Achter de kapel strekt zich de Baliekouter uit.

DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 260.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Wakken, s.l., s.d., nr. 9.
SANDERUS A., Flandria Illustrata, Keulen, 1641-1644.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Relaties

maakt deel uit van Ommegangstraat

Ommegangstraat (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.