erfgoedobject

Zetel van het districtcommissariaat

bouwkundig element
ID: 84637   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84637

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis. Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998.

Onder Frans bewind was het de zetel van het districtscommissariaat, daarna vredegerecht en vanaf 1864 in gebruik als gemeentehuis. Renovatie van de gevel in 2006-2007. Heden doet het gebouw dienst als horecazaak.

Beeldbepalend gebouw, gelegen op de noordzijde van de markt, daterend uit het begin van de 19de eeuw. Laat-classicistisch pand van drie bouwlagen en drie traveeën. Pannen schilddak met dakruiter en bekronende windwijzer. Beschilderde en bepleisterde pilastergevel met Ionische kapitelen, daarboven eenvoudig entablement. Begane grond opengewerkt met rondboogopeningen onder druiplijst, rechtertravee met koetsdoorgang is aangepast in de jaren 1930. Sobere bovenbouw, centraal op de verdieping een rondbogig deurvenster onder geprofileerde kroonlijst rustend op uitgelengde consoles, balkon met smeedijzeren leuning. Voorts eenvoudige, rechthoekige vensters met lekdrempels op consoles. Eenvoudige, gecementeerde achtergevel. Het interieur is recent aangepast.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW2039.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Wakken

  • Is deel van
    Wapenplaats

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zetel van het districtcommissariaat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84637 (Geraadpleegd op 11-07-2020)