Zetel van het districtcommissariaat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Wapenplaats
Locatie Wapenplaats 20, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Zetel van het districtcommissariaat

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Zetel van het districtcommissariaat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis. Het pand is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, en is beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1998.

Onder Frans bewind was het de zetel van het districtscommissariaat, daarna vredegerecht en vanaf 1864 in gebruik als gemeentehuis. Renovatie van de gevel in 2006-2007. Heden doet het gebouw dienst als horecazaak.

Beeldbepalend gebouw, gelegen op de noordzijde van de markt, daterend uit het begin van de 19de eeuw. Laat-classicistisch pand van drie bouwlagen en drie traveeën. Pannen schilddak met dakruiter en bekronende windwijzer. Beschilderde en bepleisterde pilastergevel met Ionische kapitelen, daarboven eenvoudig entablement. Begane grond opengewerkt met rondboogopeningen onder druiplijst, rechtertravee met koetsdoorgang is aangepast in de jaren 1930. Sobere bovenbouw, centraal op de verdieping een rondbogig deurvenster onder geprofileerde kroonlijst rustend op uitgelengde consoles, balkon met smeedijzeren leuning. Voorts eenvoudige, rechthoekige vensters met lekdrempels op consoles. Eenvoudige, gecementeerde achtergevel. Het interieur is recent aangepast.

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW2039.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)

maakt deel uit van Wapenplaats

Wapenplaats (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.