erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

bouwkundig element
ID
84642
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84642

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige kapel, sinds 1923 parochiekerk alwaar de Heilige Blasius vereerd wordt. Eenvoudige, georiënteerde zaalkerk gelegen aan de Ieperstraat. Ten westen, grasplein met centraal kerkpad afgezoomd met linden.

15de-eeuws bedehuis verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog; enkele muurpartijen in koor en transept bleven bewaard. Wederopbouw naar ontwerp van de architecten G. Veraart en E. Richir (Brussel) van 1921. Imitatieve variante op de vooroorlogse laat-gotische kapel uitgezonderd, de verbreding en verlenging van het schip, de toevoeging van een halfrond torentje tegen de noordgevel, de tuitgvels van de noordelijke zijbeuk, het verdwijnen van de zuidelijke sacristie, en het aanbrengen van meer decoratieve elementen.

Plattegrond: een tweebeukig schip van drie traveeën, een halfrond noordelijk torentje, een transept met zuidelijke arm van één travee, een koor van een rechte travee met driezijdige sluiting, een noordelijke sacristie.
Donkerrode verankerde baksteenbouw boven dito sokkel. Gebruik van gele baksteen voor metselaarstekens onder meer wapenschild van de familie Bulteel, voormalige heren van de Klijte, en geprofileerde omlijstingen van spitsboogvensters met maaswerk. Leien zadeldaken; houten dakruiter op de kruising. Gevels onder meer tuitgevels met muurvlechtingen, gestut door middel van versneden steunberen, op de hoeken uitlopend op pinakel. Korfbogig westportaal in geprofileerde omlijsting onder doorlopende druiplijst.

Stemmig interieur. Spitsbogige scheibogen op bakstenen zuilen. Geknikt, houten tongewelf, beschilderd met gestileerde bloem- en liturgische motieven.

Mobilair. Schilderij (leder) aan weerszijden beschilderd, uit de 18de eeuw. Beeld (hout) "Onze-Lieve-Vrouw met scepter en kind met wereldbol" uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Buste (verguld hout) "Heilige Blasius", uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Houten communiebank uit de 18de eeuw. Voorts neogotisch mobilair. Grafzerk in de muur van transept met gebeiteld opschrift: "Bewonderingsvolle nagedachtenisse van den eerweerdigen Heer Albrecht-Lodewijk Horael in 1761 't Alveringhem geboren, in 1786 't Yper priester gewijd en kapelaan te Dickebusch benoemd binst den beloken tijd (van einde 1797 tot begin 1801) in een schure gestorven en hier ’s nachts voor Onze-Lieve-Vrouw altaar begraven.
Zalig zij die vervolging lijden om de rechtvaardigheid want hunner is het Rijk der Hemelen Matth. V. 10."

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 13234.
  • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 729.

Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

In de kerk bevinden zich twee gedenkplaten. Een natuurstenen plaat in de vorm van een kruis, ter herinnering aan Franse militairen omgekomen in de omgeving van De Klijte; en een rechthoekige witgeaderde marmeren plaat, ter herinnering aan omgekomen burgers en militairen, afkomstig uit De Klijte.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84642 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.