Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Loker
Straat Dikkebusstraat
Locatie Dikkebusstraat 28A, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kapel, sinds 1923 parochiekerk alwaar de H. Blasius vereerd wordt. Eenvoudige, georiënteerde zaalkerk gelegen aan de Ieperstraat. Ten W., grasplein met centraal kerkpad afgezoomd met linden.
XV-bedehuis verwoest tijdens W.O. I; enkele muurpartijen in koor en transept bleven bewaard. Wederopbouw n.o.v. de architecten G. Veraart en E. Richir (Brussel) van 1921. Imitatieve variante op de vooroorlogse laat-gotische kapel uitgezonderd, de verbreding en verlenging van het schip, de toevoeging van een halfrond torentje tegen de N.-gevel, de tuitgvels van de N.-zijbeuk, het verdwijnen van de Z.-sacristie, en het aanbrengen van meer decoratieve elementen.
Plattegrond: een tweebeukig schip van drie trav., een halfrond N.-torentje, een transept met Z.-arm van één trav., een koor van een rechte trav. met driezijdige sluiting, een N.-sacristie.
Donkerrode verankerde baksteenbouw boven dito sokkel. Gebruik van gele baksteen voor metselaarstekens o.m. wapenschild van de familie Bulteel, voormalige heren van de KLijte, en geprofileerde omlijstingen van spitsboogvensters met maaswerk. Leien zadeldaken; houten dakruiter op de kruising. Gevels o.m. tuitgevels met muurvlechtingen, gestut d.m.v. versneden steunberen, op de hoeken uitlopend op pinakel. Korfbogig W.-portaal in geprofileerde omlijsting onder doorlopende druiplijst.
Stemmig interieur. Spitsbogige scheibogen op bakstenen zuilen. Geknikt, houten tongewelf, beschilderd met gestileerde bloem- en liturgische motieven (fig. 27), (81, 82).

Mobilair.
Schilderij (leder) aan weerszijden beschilderd, uit XVIII. Beeld (hout) "O.-L.-Vrouw met scepter en kind met wereldbol" uit XVII a. Buste (verguld hout) "H. Blasius", uit XVIII a. Houten communiebank uit XVIII. Voorts neogotisch mobilair.
Grafzerk in de muur van transept met gebeiteld opschrift: "Bewonderingsvolle nagedachtenisse van den eerweerdigen Heer Albrecht-Lodewijk Horael in 1761 't Alveringhem geboren, in 1786 't Yper priester gewijd en kapelaan te Dickebusch benoemd binst den beloken tijd (van einde 1797 tot begin 1801) in een schure gestorven en hier ’s nachts voor O.-L.-V. autaar begraven.
Zalig zij die vervolging lijden om de rechtvaardigheid want hunner is het Rijk der Hemelen Matth. V. 10."

A.R., D.V.G., 13234.
Archief K.C.M.L., 729.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1991

Aanvullende informatie

In de kerk bevinden zich twee gedenkplaten. Een natuurstenen plaat in de vorm van een kruis, ter herinnering aan Franse militairen omgekomen in de omgeving van De Klijte; en een rechthoekige witgeaderde marmeren plaat, ter herinnering aan omgekomen burgers en militairen, afkomstig uit De Klijte.

  • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Marchand, Sofie (07-09-2017 )

Relaties

maakt deel uit van De Klijte

Dikkebusstraat (Heuvelland)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Loker (Heuvelland)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.