erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
84696
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84696

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Aanvankelijk burgerhuis, nadien hoeve. Achterin, bij een knik in de straat ingeplante hoeve met een met gras begroeid voorerf, nu te midden van verkavelingen.

Oorspronkelijke woning met aanhorigheden opgesteld in U-vorm, volgens het kadasterarchief gebouwd in 1858 door A. De Smet met in het rechter bijgebouw een ameldonkmakerij. In 1867 verbouwde dezelfde eigenaar, toen opgetekend als huidenvetter, de ameldonkmakerij tot leerlooierij en liet er achteraan een wagenhuis bijbouwen. In 1896 liet zijn weduwe de leerlooierij omvormen tot vijf huurhuisjes. Naar verluidt zijn de gebouwen sinds 1911 in gebruik als hoeve.

Boerenburgerhuis van vijf traveeën onder zadeldak (zwarte pannen), geflankeerd door de schermgevels van een keuken links en een poortgebouw met doorrit, beide onder lessenaarsdak. Dubbelhuis opgetrokken uit baksteen op een gecementeerde plint met keldergaten. Rechthoekige vensters op hardstenen dorpels op voluutconsooltjes; nieuw schrijnwerk en luiken. Rechthoekige deur in vlakke hardstenen omlijsting met Toscaanse pilasters op neuten en hoofdgestel met geprofileerde kroonlijst; nieuwe paneeldeur. Beraapte zijpuntgevels voorzien van rondboogvormige zoldervensters met Y-tracering.

Interieur met bewaarde tweedelige gewelfde huiskelder met gedrukt tongewelf en bakstenen keldertrap. Gang en benedenkamers vertonen fraaie stucplafonds met centraal uitgewerkt ornament en omlopende lijsten in neoclassicistische stijl.

Diep rechthoekig erf met ten noorden lange L-vormige vleugel teruggaand op het vroegere bedrijfsgebouw met wagenhuis, omgevormd tot vijf huisjes en nu in gebruik als stallen; opgetrokken uit baksteen onder pannen zadeldak. Verankerde erfgevel met lage rechthoekige deuren en vensters met houten latei en halfcirkelvormige venstertjes. Gebint met ingekerfde initialen VM en jaartal 1897.

Ten zuiden, lange vleugel met bakstenen stallen en schuur onder zadeldak. Eerste travee met in de straatpuntgevel rondbogige vensters met luiken van de zogenaamde zomerkeuken; bewaart een fornuis en haard van gesinterde baksteen. In de voedergang: wand met voederluikjes op gemetste gewelfjes. Rechter schuurgedeelte met rijen verluchtingsgaten.


Bron     : BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84696 (Geraadpleegd op )