Scheldeveer Appels-Berlare

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Appels Veer
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Berlare
Deelgemeente Berlare
Straat Waterhoek
Locatie Waterhoek zonder nummer, Berlare (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Berlare (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Berlare (geografische inventarisatie: 01-09-2003 - 30-06-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Scheldeveer Appels-Berlare

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Scheldeveer Appels-Berlare

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Scheldeveer Appels-Berlare ook zogenaamd Appels Veer. De inrichting van Appels Veer op Berlare, namelijk de houten veerbrug, het aanpalend deel van de Scheldeoever met veerstoep en de rest van het metselwerk van het oude veerhoofd, is beschermd bij ministerieel besluit van 5 januari 2004. De inrichting van het veer op de andere oever van de Schelde is in dezelfde bescherming opgenomen, (Hoofdstraat en Staatsdijk te Dendermonde, Appels).

Appelsveer behoort tot de oudste Scheldeveren in de regio van de Bovenschelde. Het veer werd al vermeld in 1253 naar aanleiding van de overdracht ervan door de graaf van Vlaanderen Guido van Dampierre aan Gregorius, heer van Appels. In de daaropvolgende eeuwen is Appels Veer vermeld in processtukken, akten, of naar aanleiding van herstelwerken aan de veerpont. In 1798 werd het veer, zoals de overige die aan domeinheren hadden toebehoord, staatseigendom. Sinds 1880 worden ze verpacht, heden door de Afdeling Zeeschelde van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De straat leidt naar een veerstoep met de oude aanlegsteiger in een kleine inham van de Scheldeoever. Een afhellend vlak met trappen leidt tot het veerhoofd met oud natuurstenen metselwerk aan de oeverkant. Samen met de houten veerbrug op staketten en met houten leuning afhellend langsheen de oever vormt deze infrastructuur de oude aanlegsteiger voor de veerboot.

  • DE VRIENDT M., Over kleine Scheldeveren in het Land van Dendermonde, Heemkundige- en Oudheidkundige Kring Berlare, XXI, 2, 2003, p.76-83.
  • RUYS R., Veer- en Veerdienst in Oost-Vlaanderen vroeger en nu, Gent, 1979.
  • RUYS R., Oude veerdiensten: Appels-Berlare, Heemkundige- en Oudheidkundige Kring Berlare, XXI, 2, 2003, p. 84-87.
  • STROOBANTS A., Dendermonde. Langs Scheldedijken en veren, Stadsbestuur Dendermonde - Open Monumentendag, 1994.
  • VENNEMAN R., ADAM A., ADAM M., Berlare in prentkaarten: prentkaarten van de deelgemeente Berlare, Berlare, 1984, p. 149-151, 168-171.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris; Duchêne, Helena; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterhoek

Waterhoek (Berlare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.