erfgoedobject

Hoeve 't Slootje

bouwkundig element
ID
84737
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84737

Juridische gevolgen

Beschrijving

Omgrachte monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, opklimmend tot de 18de eeuw: toegangsbrug en poortgebouw (heden nummer 321) ten zuiden, centraal woonstalhuis (heden nummer 319), met schuur en wagenhuis ten noordoosten, bakhuis ten zuidwesten, meerdere stallen ten noordwesten. Beboomd terrein met volledig bewaarde omgrachting, toegankelijk via aarden weg aan zuidzijde en dubbele platanendreef aan noordzijde.

Traditioneel, heden leegstaand poortgebouw met 18de-eeuwse kern, doch grondig gerestaureerd in neotraditionele stijl en verhoogd met één bouwlaag in 1898; oorspronkelijk naar verluidt met centrale toren en poort. Baksteen met gebruik van natuursteen en sporadisch bewaarde zandsteen (onder meer hoekblokken en vensterkruisen). Breedhuis met lijstgevel van vier traveeën en aansluitend ten oosten twee diephuizen met puntgevels, alles twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen): typische steigergaten en gevarieerde rechthoekige vensters met onder meer beluikte kruis-, klooster- en bolkozijnen met dorpels van zand- en natuursteen. Sobere korfboogdeurtjes. Zuidelijke lijstgevel afgelijnd door houten kroonlijst op modillons en dakkapel in tuitgeveltje met overhoeks topstuk. Zuidelijke puntgevels gemarkeerd door zandstenen banden, overhoeks topstuk, muurvlechtingen en schouderstukken; muurankers 1744 links en 1898 rechts. Voorts rechthoekige muuropeningen met zandstenen hoekblokken en dorpels.

In het verlengde van de brug korfboogpoort in zandstenen omlijsting met gekasseide doorgang naar binnenplaats; overwelving met een half kruisgewelf met sluitsteen "Slootjens Hoeve 1898" en half vlak gewelf met moer- en kinderbalken waartussen bakstenen vulling; resten van een schouw gebruikt als schamppalen.

Westelijke zijtuitgevel met muurvlechtingen, overhoeks topstuk en zandstenen hoekblokken. Tegen noordgevel traptoren op rechthoekige plattegrond: rondboogdeur in zandstenen omlijsting met diamantkopsluitsteen en -imposten onder druiplijst.

Voorts verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Woonstalhuis (nok loodrecht op Smidstraat): woonhuis van vijf traveeën, aan zuidzijde op bakstenen sokkel, afgezet met zandsteen. Beluikte kruiskozijnen in witgekalkte omlijsting; steekboogdeur met lateiconsoles in dito. Kwarthol geprofileerde en bepleisterde daklijst. Noordgevel met vernieuwde bakstenen sokkel; licht getoogde kloosterkozijnen in witgekalkte omlijsting. Gelijkaardige deur als in zuidgevel. Aflijnende overhoekse baksteenfries. Zijtuitgevels: links met muurvlechtingen, aandak en schouderstukken; rechts steekbogige houten luiken in gecementeerde omlijsting en diverse bouwnaden. Stal: meestal aangepaste openingen; zuidgevel met bewaarde zandstenen hoekblokken; gedichte poort met dito hoekblokken en houten latei; gekalkt afweerkruis ter bekroning; rechts ervan rechthoekig beluikt venster in gekalkte omlijsting met tussendorpel. Noordgevel op gecementeerde plint; bewaard rondboogdeurtje in witgekalkte omlijsting met zandstenen imposten. Nieuw aanbouwsel onder lessenaarsdak (golfplaten) aan westzijde.

Tweebeukige, asymmetrisch opgebouwde langsschuur van vier traveeën (nok evenwijdig aan Smidstraat), minstens opklimmend tot 1770 (zie graffiti op inwendig houtwerk). Westgevel op gecementeerde plint; rechthoekige betraliede vensters met zandstenen dorpels; steekboogdeur in zandstenen, kwarthol geprofileerde omlijsting. Aflijnende getrapte baksteenfries. Noord- en zuidgevel, beide met licht getoogde poort met kwarthol geprofileerde zandstenen rechtstanden en houten latei; rondboogdeurtje in witgekalkte omlijsting en oculus in top.

Aansluitend halfopen wagenhuis van circa 1895; vier traveeën ten zuiden; houten stijlen op bakstenen basis met arduinen dekplaat. Nieuw aanbouwsel ten zuiden.

Stallen aangepast en uitgebreid circa 1895. Koestal (nok loodrecht op Smidstraat): rechthoekige, deels gedichte openingen met houten latei. Oostgevel: brede stalpoort onder houten latei; bekronend korfboogluik met gecementeerde boog en hoekblokken. Lager aanbouwsel met enkele zandstenen hoekblokken ten westen.

Aansluitende lagere varkensstal ten noordoosten, gemarkeerd door licht getoogde openingen; sporen van zandsteengebruik (onderdorpels, hoekblokken); geschilderd afweerkruis. Nieuwe uitbreiding ten noorden.

Intact bewaard bakhuis (nok loodrecht op Smidstraat), van circa 1895: rechthoekige vensters met natuurstenen dorpels, rechthoekige deur met lateiconsoles en zandstenen hoekblokken. Steekboogdeur in noordgevel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Berlaar, schetsen 1895/5, 1900/20.

Bron: KENNES H. & WYLLEMAN L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve 't Slootje [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84737 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.