erfgoedobject

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost

bouwkundig element
ID
84846
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84846

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schipperskapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost, ook gekend als Scheppers- of Schipperskapel, geïsoleerd gelegen in het westelijk grensgebied van Moerzeke met Hamme aan een bocht van de vroegere Moesestraat, de oude wegverbinding van Moerzeke naar Hamme. Veldkapel omgeven door weiland ingeplant op een driehoekig met gras begroeid en beboomd pleintje aan een splitsing van veldwegen tussen de Priester Eduard Poppestraat en de Pachtgoedstraat. Wegkapel teruggaand op een kapel gebouwd door Jaspar van Laer(e) (†1680) bij zijn hoeve. In het landboek van Moerzeke van 1772-1782 aangegeven als "Schippers Cappelleken gesticht door Jaspaerd van Laere" op de hoek van de Moesestraete of Cappellendijck met de straat naar de kerk van Moerzeke. Volgens L. De Coninck zou hij een bestaande kapel hebben herbouwd, weergegeven op de kaart van Moerzeke van 1571 door P. de Buck en F. Horenbault. Na de verkoop van de hofstede aan Jacobus De Schepper in 1690 eerst gekend als "Schepperskapel", later vervormd tot Schipperskapel. De kapel zou in 1790 vernield zijn en werd in 1821 heropgebouwd. Het Priester Poppe-Comité opgericht in 1931 op verzoek van kardinaal Van Roey en bisschop Coppieters overwoog aanvankelijk de uitbreiding van de Schipperskapel in functie van een retraitenhuis; daarvoor maakte architect Valentin Vaerwyck (Gent) in 1932 een ontwerp van een grote kapel naast het Schipperskapelleke (niet uitgevoerd).

Vierkant kapelletje onder sterk overkragend geknikt tentdak met leien en ijzeren topkruis met stralenkrans. De gevels zijn bepleisterd en wit en blauw geschilderd op een lage bakstenen sokkel, waarop een rustbank bevestigd is. Rechthoekige deuropening met getralied deurlicht gevat in vlakke blauwgeschilderde omlijsting op neuten. Erboven, onder de daklijst, paneel met jaarschrift: "O MarIa, eLk bIDt hIer/ Voor UW aansChIJn/ eLk WIL hier/ Van U gehoLpen zIJn", aangebracht in 1849, na drie jaar van tegenslag door een aardappelenplaag. Rechts naast de deur natuurstenen wijwatervat. In de zijgevels, rondboogvenster met tralies, in blauwgeschilderde omlijsting.

Interieur. Veelkleurig vloertegeltapijt met bijpassende boord. Blauw en wit geschilderd houten altaar; zilverkleurige bekroning met zegenende God de Vader (?) in wolk met stralenkrans. Recent beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

  • Gemeentearchief Hamme, "Ommelooper ende terrier ofte land ende caerteboek der prochie van Moeseke" (1772-1782).
  • Rijksarchief Gent, Fonds kaarten en plans, nr. 486.
  • DE CONINCK L., Observations sur deux cartes se trouvant au depot des archives à Gand, (niet uitgegeven manuscript).
  • JANSSENS DE VAREBEKE A. - DE SMET P., De Sint-Martinuskerk van Moerzeke, Moerzeke, 1971, p. 17, 53.
  • VAN BOSSCHE A., Waar men gaat langs Hamse wegen..., Hamme, 2002, p. 13-14.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Troost [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84846 (Geraadpleegd op 28-02-2021)