erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouwkapel

bouwkundig element
ID
84894
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84894

Juridische gevolgen

Beschrijving

Onze-Lieve-Vrouwekapel horende bij "'t Rood Kasteeltje". De wegkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bevindt zich aan het uiteinde van de als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 13.03.1979 beschermde site van het voormalig "Rood Kasteeltje". Volgens een arduinen herdenkingssteen binnenin de kapel werd de vanouds bekende kapel, zoals aangeduid op een figuratieve kaart van 1701, heropgebouwd in 1885 door douairière Lauwick Van Rullen. Ingezegend door pastoor Dufour.

Kleine wegkapel bestaande uit een segmentboogvormige nis afgesloten met traliewerk, waarin een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes geplaatst is. De kapel heeft een rechthoekig grondplan met vlakke achterwand en wordt afgedekt door een leien zadeldak, met smeedijzeren kruis op de nok. Baksteenmetselwerk met afwisselend vijf lagen rode bakstenen en vier lagen zwarte bakstenen, in de geveltop loodrecht op de dakrand geplaatst en met centraal kruis in bas-reliëf. Sierankers. Blinde zijgevels met traveenis.

  • Gemeentearchief Wetteren, Historisch archief Wetteren, nummer 1064, Metingboek met figuratieve kaarten,1701.
  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouwkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84894 (Geraadpleegd op 25-06-2021)