erfgoedobject

Hoeve 't Rood Kasteeltje

bouwkundig element
ID
84895
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84895

Juridische gevolgen

Beschrijving

Omwalde hoeve ’t Rood Kasteel(tje) ook gekend als 't Hof te Rot. Hoeve vermoedelijk opklimmend tot de 15de of 16de eeuw. Huidige gebouwen en omgrachting reeds opgetekend in het metingboek met figuratieve kaarten van 1701, vermoedelijk aangepast in de 18de eeuw. Gerenoveerd omstreeks 1983.

Tweeledige omgrachting. Erf toegankelijk via brugje over walgracht en ijzeren hek aan bakstenen pijlers; gekasseide oprit.

Ten noorden op erf gelegen woning bestaande uit twee volumes van respectievelijk zes traveeën en twee en een halve bouwlaag en twee traveeën met één onderkelderde bouwlaag onder afzonderlijk zadeldak (pannen). Verankerde bakstenen gevels, voorheen licht rood geverfde gevels. Linker woongedeelte met rechthoekige vensters op arduinen dorpels, in vlakke gepleisterde omlijsting met oren. Halve verdieping met oculi. Hoger huis met twee hooggeplaatste kruiskozijnen van opkamer boven heden gedichte kelderverdieping onder overstekend zadeldak. Rechter zijpuntgevel afgewerkt met muurvlechtingen. Rechter aanbouwsel met garage onder pannendak.

Ten oosten, grote bakstenen schuur met geknikt zadeldak (pannen). Centrale doorrit, oorspronkelijk rechthoekige poort hoger opgetrokken in dakschild, nu gedeeltelijk gedicht en voorzien van getoogde poort.

Binnenin. Twee huizen inwendig met elkaar verbonden. Interieur aangepast. Merkwaardige gestucte schouwboezem in Lodewijk XVI-stijl in hoger huis.

  • Gemeentearchief Wetteren, Historisch archief Wetteren, nummer 1064, Metingboek met figuratieve kaarten, 1701.
  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

De onmiddellijke omgeving van de hoeve wordt begrensd door historische wegen en paden: aan de zuid- en oostzijde de Dompelhoekstraat, aan de westzijde de Duilhoekstraat of Bommelsrede en aan de noordzijde het pad Hasselweg. De historische functie als landbouwuitbating wordt verder gezet: de omgevende percelen van het Rood Kasteeltje fungeren als akker- en weiland.

Auteurs : Daemen, Caroline
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Rood Kasteeltje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84895 (Geraadpleegd op )