Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wetteren
Deelgemeente Wetteren
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat zonder nummer, Wetteren (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wetteren (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Wetteren (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 30-09-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fontein

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Fontein ontworpen door Jean-Baptiste Dubois

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tuin van dekenij met muur en fonteinportiek

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpspomp of zogenaamde fonteinpomp met ter weerszij aansluitende muurgedeelten, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 3 januari 1995. Gelegen tegen de achterzijde van de dekenijtuin, Markt 18, beschermd als dorpsgezicht.

De bron waaruit het water geput wordt bevond zich midden de huidige Van Cromphautstraat, en werd al vermeld in 1637. In 1765 werd het water afgeleid naar een nieuw gegraven put aan het kruispunt met de Kattestraat aan de voet van het Christusbeeld. In 1765 werd beslist aldaar een nieuwe fonteinput aan te leggen als openbare waterput. Nadat ten gevolge van een verdrinking in 1806 de put werd gedicht, werd in 1825 door de gemeente de huidige pomp geplaatst. De pomp werd ontworpen door architect J. B. du Bois (Dendermonde). Site in de jaren 1990 gerestaureerd.

Empirepomp uit het begin van de 19de eeuw, geplaatst in een gepleisterde en witgeschilderde portiek op arduinen plint. Omlijste rondboognis onder boog op pilasters met spiegels, geflankeerd door gepleisterde rusticablokken. Aan weerszij geflankeerd door lagere muurtjes, rechts met deurtje naar de tuin van de dekenij. De portiek is afgedekt met een arduinen kroonlijst en twee dito siervazen. Arduinen pomp in de vorm van een afgeknotte obelisk op vierkante sokkel bekroond met siervaas. Voorzijde met rechthoekige arduinen vergaarbak onder waterspuwend leeuwenmasker. Aan de rechterzijde, lange ijzeren handpomp.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.
  • Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1995, p. 259-260.
  • UYTTENDAELE R., CLINCKSPOOR J. & DE MOL D., Wetteren fotoarchief 1860 - 1962, Wetteren, 1985, p. 75.

Bron: Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kattestraat

Kattestraat (Wetteren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.