Parochiekerk Sint-Hubertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hoeselt
Deelgemeente Sint-Huibrechts-Hern
Straat Sint-Hubertusstraat
Locatie Sint-Hubertusstraat 2, Hoeselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoeselt (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventaris tuinen en parken van Hoeselt en Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 01-01-2008).
  • Inventarisatie Hoeselt (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Hubertus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Hubertus
gelegen te Sint-Hubertusstraat 2 (Hoeselt)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1938.

Beschrijving

Van de vroeggotische kerk uit de 13de-14de eeuw resten alleen de toren en het koor. Het oorspronkelijke schip werd in 1904 afgebroken en vervangen door een breder, driebeukig schip naar ontwerp van M. Christiaens. Dit schip werd in 1964-1965 op zijn beurt vervangen door een moderne zaalkerk, gebouwd dwars op de oorspronkelijke oriëntatie en staat tussen de beiden uit de 13de-14de eeuw daterende toren en het koor van mergelsteen. Het moderne schip van betonblokken en afgedekt met een platdak is een ontwerp van Deré en Janssens. Het schip is een sober, rechthoekig gebouw, aan de noordzijde voorzien van een glazen wand met houten roedeverdeling; een dergelijk, kleiner venster in de oostgevel.

Vierkante, mergelstenen toren van twee geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Plint van silex met hardstenen afzaat. Rond- en spitsbooglisenen in de onderste geleding; uit een latere periode dateren twee drielobbige venstertjes; in de noordgevel een steen met merkwaardig reliëf. In de westgevel, later toegevoegd rondboogportaal in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal. De tweede geleding heeft onderaan in elke gevel twee drielobbige venstertjes; twee spitsboogvormige galmgaten in elke gevel; in de noordgevel is één van deze galmgaten een breder tweelichtvenster. In twee middeleeuwse stenen van de noordelijke gevel van de toren is een doolhof voorgesteld en op de steen die hem zou vervolledigen is A. Radou ingekrast. Labyrinthen in kerkgebouwen worden meestal geïnterpreteerd als symbool voor de moeilijke weg van het geloof, maar ook voor de bedevaart naar het H. Land. Ze komen voor in middeleeuwse kerkvloeren maar dikwijls ook in muren. Hern heeft er een mooi voorbeeld van.

Mergelstenen koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, op een onderbouw van breuksteen (onder meer silex). Geprofileerde kroonlijst en spitsboogvensters, voorzien van maaswerk in de oostgevel.

Het kerkhof

Omgevend kerkhof met grotendeels vernieuwde en door iets hogere steunberen geritmeerde muur. Het smeedijzeren ingangshek werd hergebruikt. Op het kerkhof een grafkruis van Marten Nes (1644) en een grafkruis van Matias Engels (1714) en Ana Berden.

  • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Hoeselt, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • SCHLUSMANS F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Bergmans, Anna; De Maegd, Christiane; Schlusmans, Frieda & Van den Broeck, Myriam

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Sint-Huibrechts-Hern

Sint-Huibrechts-Hern (Hoeselt)

omvat Muurschilderingen Sint-Hubertuskerk

Sint-Hubertusstraat 2, Hoeselt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.