erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
85003
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85003

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Villa met cottage-invloeden. Volgens mondelinge overlevering en kadasterarchief aanvankelijk gebouwd in 1928-1929 in opdracht van houtzager Henri Bernard Van Severen – De Jaegher. Daarna omgevormd tot bloemistenwoning van Raphaël Braeckman en Marie Louise Van Severen, zoon en opvolger van de boomkwekerij Alphonse Braeckman waarvan de watertoren zich bevond ter hoogte van nummer 12.

Heden restaurant "'t Saffraantje".

Roodbakstenen woonhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder pannen schilddak, verlevendigd door witgeschilderde betonbanden en dito plint in imitatiebreuksteen. Vooruitspringende brede linkertravee onder puntgevel voorzien van door schoorwerk ondersteund windbord, gekenmerkt door een driezijdige erker onder breed rondbogig deurvenster uitgevend op balkon, en bekroond door een oculus in de top. Voornamelijk rechthoekige muuropeningen waarin deels bewaarde ramen met decoratief gekleurd glas in lood in art-decostijl, tevens gebruikt voor rondbogig bovenlicht boven behouden deur. Uitbouwen aan zij- en achtergevels. Nieuwe aanbouwen.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Watertoren

  • Is deel van
    Massemsesteenweg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85003 (Geraadpleegd op 08-03-2021)