erfgoedobject

Grafkapel van de familie Pottelsberghe de la Potterie

bouwkundig element
ID
85019
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85019

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grafkapel opgetrokken circa 1870 in neogotische stijl door de familie van Pottelsberghe de la Potterie, bewoners van het gelijknamige verdwenen kasteel op Overschelde (zie Kapellendries). De toegangspoort en het bouwmateriaal (Balegemse steen) werden hergebruikt van de in 1866 afgebroken Sint-Gertrudiskerk uit de 15de eeuw.

Het kerkhof dat oorspronkelijk rond de kerk lag werd in 1804 overgebracht naar de Molenstraat. De nieuwe begraafplaats werd uitgebreid in 1855 en deed dienst tot 1950, waarna het naar de Achttien Augustuslaan verplaatst werd. Bij de ontruiming van het kerkhof bleef deze kapel als enig restant staan. Circa 1970 werd de begraafplaats volledig gesloten en in de jaren 1980 deels bebouwd door de woonwijk "Weyendaal".

De kapel stond zeer prominent op de begraafplaats ingeplant, op het einde van de hoofd- of middenweg. Slechts het grafmonument van de familie Vilain XIIII naar ontwerp van architect L. Minard overtrof dat van de familie van Pottelsberghe de la Potterie in belangrijkheid. Acht leden van de familie, overleden tussen 1858 en 1923, werden in de kapel bijgezet. Hun epitafen hangen tegen de muren van de kapel.

Een precieze stijlanalyse is moeilijk gezien het recuperatiemateriaal uit de 15de eeuw. Toch werd er niet gestreefd naar archeologische correctheid maar naar een eigentijds type grafkapel uit hergebruikte materialen. Op basis van de interieurkenmerken wordt de kapel ingedeeld bij de late neogotiek of 'reformed gothic'.

Kapel op een vierkant grondplan, opgetrokken uit zandsteen, onder een zadeldak met leien. Volledig gesloten en enkel via de deur aan de voorzijde en het roosvenster erboven valt licht binnen in de kapel. IJzeren vleugeldeur met traliewerk en bovenaan spitsbogen in ajour. Op de deurpanelen sporen van verdwenen laurierkransen. Noch deur, noch roosvenster zijn beglaasd. De puntgevel wordt bekroond met een hardstenen kruis.

Interieur. Zandstenen lambrisering, gevuld met hardstenen grafplaten voorzien van gegraveerde grafschriften en wapenschilden. De achterwand biedt plaats aan een altaartafel. Het bakstenen spitsbooggewelf werd gedecoreerd met lijstwerk in pleister. De vloer bestaat uit ruitvormige tegels. Centraal in de kapel staat nog een draagberrie.

  • Universiteit Gent, Vliegende Bladen, Fonds I.
  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.
  • Steen, in Open Monumentendag Wetteren, Wetteren, 2003, p. 12.
  • DE MOL D., Wetteriana 1882-1982, Wetteren, 1982, p. 188.
  • FOUQUARD F., Herinneringen aan het oud-kerkhof, in Tijdschrift voor Heemkunde en Geschiedenis, Wetteren. Heem- en geschiedkundige kring Jan Broeckaert, XXXVIII, 3-4, 1991, p. 13-14.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grafkapel van de familie Pottelsberghe de la Potterie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85019 (Geraadpleegd op 15-06-2021)