erfgoedobject

Burgerhuis met koetshuizen

bouwkundig element
ID
85115
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85115

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in classicistische stijl, later drukkerij Bracke, nu textielbedrijf Bretex nv. In 1921 tijdelijk aangekocht door het bisdom als woonplaats voor de directeur en onderwijzend personeel van het Sint-Franciscus Salesiuscollege. Na aankoop van Villa Julia (nummer 21) in 1930 woning terug verkocht aan de heer Libbrecht.

Dieper gelegen woning geflankeerd door twee aan de straat palende poortgebouwen. Het hoofdvolume en een bijgebouw links worden reeds afgebeeld op het Primitief Plan (circa 1830) en op de Poppkaart van circa 1860. In 1932 wordt de nieuwbouw van het rechtse poortgebouw en de aanpassing van het linker bij het kadaster geregistreerd. Het gemeentearchief bewaart niet-gedateerde niet-gesigneerde plannen met betrekking tot de bouw van deze bijgebouwen voor de vestiging van een magazijn, werkhuis en garage in opdracht van de heer R. Bracke.

Woning met gekasseid voorerf, afgesloten van de straat door ijzeren hek met pijlen op laag muurtje met centrale poort. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in kunstleien, houten kroonlijst op klossen. Eertijds bepleisterde roodbakstenen gevel horizontaal geleed door baksteenlijsten boven de verdiepingen. Licht getoogde muuropening, op de bovenverdieping gevat binnen spaarveld bekroond door druiplijstje. Rechthoekige deur onder bovenlicht, gevat binnen een geprofileerde natuurstenen omlijsting op neuten en onder kroonlijstje, opgesmukt met vegetale versiering. Metalen deels beglaasde deur en bovenlicht voorzien van hekwerk. Plint in blauwe hardsteen. Gedeeltelijk bewaard houtwerk.

Bewaarde interieurelementen, onder meer mooie wenteltrap, deuren met supraporta (medaillon met flankerende putti), gestucte plafonds, marmeren haardmantel, grote Vlaamse haard op geprofileerde wangen in de keuken. Samengestelde gewelfde kelder bestaande uit ruimtes met bewaarde rode tegelvloer.

Ten zuiden, twee witgeschilderde bakstenen koetshuizen van anderhalve bouwlaag, met gepekte plint en onder afgewolfd zadeldak. Aan straatzijde bevindt zich een omlijste korfboogvormige poort onder uitspringende bakstenen band en dito vensteropeningen, fries in de zijgevels. Het rechter koetshuis wordt aan straatzijde bekroond door een dakkapel, bij het linker volume wordt de poort geflankeerd door ovale oculi en bekroond door een nis met Mariabeeld. Bewaard houtwerk. Aanpalend aan linkerzijde een volume van drie traveeën en twee bouwlagen, naar verluidt een voormalige maalderijwoning.

  • Gemeentearchief Wetteren, Bouwplannen, XVI.
  • Plaatselijke Bibliotheek Wetteren, Documentatiemap 12/2.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis met koetshuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85115 (Geraadpleegd op 18-06-2021)