erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 85125   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85125

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Burgerhuis, voorheen woning Bombeke – Michels, vervolgens Dauwe horende bij brouwerij De Roos.

Circa 1868 (zie kadasterarchief) liet brouwer Leon Bombeke een woning bouwen op een onbebouwd stuk grond aan de Wegvoeringstraat, naar een gevelplan van 1864 door architect A. Van Hecke uit Brugge. Dit oorspronkelijk gebouw omvatte de huidige woningen Wegvoeringstraat 102 en 104, zie nummer 102. Deze tweegezinswoning telde acht traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak. De voorgevel werd gekenmerkt door een brede poorttravee aan de linker zijde en een deurrisaliet in de tweede travee rechts. De oorspronkelijke geveldecoratie bleef enkel bij nummer 102 grotendeels behouden.

De poorttoegang van nummer 104, werd volgens een bouwplan in 1914 gedicht en gewijzigd in een venster. De toegang werd daarbij verplaatst naar de tweede travee. Het parement en de vormgeving van de gevelopeningen werden in de jaren 1960 gewijzigd waardoor het éénvormige karakter van beide woningen verdween.

Volgens kadastergegevens werd het bouwblok in 1873 opgedeeld in twee afzonderlijke woningen en werden ze op termijn aan verschillende eigenaars verkocht. Zeer waarschijnlijk was het gebouw als tweegezinswoning ontworpen (zie inwendige verdeling en kelderopbouw), maar werd deze toestand pas in 1873 kadastraal genoteerd.

Nummer 104 kwam na de opsplitsing in 1882 in handen van Jean Baptiste Leyn en Nat.(?) De Clerq. Zij verkochten het in 1896 aan César Michels en zijn echtgenote. Via erfenis kwam de woning vervolgens in het bezit van de dochter, Alice Michels, die gehuwd was met brouwer Emile Dauwe. Deze zette de brouwerij "De Roos", eertijds van Leon Bombeke verder (zie symbool in het smeedwerk van de deur) tot dat deze circa 1936 door de brouwerij Exelsior werd overgenomen. De woning werd in 1958 verkocht. De achter gelegen voormalige brouwerijgebouwen werden inmiddels gesloopt.

Lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak. Aanvankelijke poorttoegang in licht uitspringend linker risaliet in 1914 naar ontwerp van architect L. De Vleeschouder (?) (Gent) gedicht en verplaatst naar de tweede travee. Binnenindeling gelijktijdig gewijzigd, zoals toevoeging van eetplaats en keuken in voormalige poortdoorrit en herinrichting van vestibule en trappenhuis. Oorspronkelijke bepleisterde voorgevel op een lage hardstenen plint, betegeld in de jaren 1960. Getoogde gevelopeningen gewijzigd in rechthoekige gevat in een dunne hardstenen lijst. Tweedelige voordeur met glas- en smeedwerk met verwijzing naar de brouwersnaam "De Roos", in een eclectische stijl aan twee treden, wellicht nog uit het begin van de 20ste eeuw.

Achtergevel, aansluitend bij nummer 102, afgewerkt met een cementering met schijnvoegen en lekdrempelversiering.

Interieur. Woning nu met dubbelhuisindeling ten gevolge van de verbouwing in 1914. Aankleding uit het interbellum met merkwaardige wandschildering in één van de salons. Geschilderde boord met voorstelling van "etende kinderen" en de verschillende fasen van het eetmaal.

Kelderopbouw met troggewelven, rode tegelvloer en ingebouwde wijnrekken dateert uit de bouwperiode van de herenwoning als tweegezinswoning; analoog aan de kelder van nummer 102.

  • Gemeentearchief Wetteren, Historisch archief, nr. 1063-1064, Metingboek met figuratieve kaarten, 1701.
  • Gemeentearchief Wetteren, Bouwplannen, VII.
  • Gemeentearchief Wetteren, Bouwplannen, VIII.
  • Technische Dienst Wetteren, Atlas der Buurtwegen - Wetteren (losbladig), s.d. (circa 1840-50).
  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.
  • VERPLANCKE D., Een overzicht van de nog bestaande herenhuizen uit de periode 1830-1914 te Wetteren, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1992.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85125 (Geraadpleegd op 28-09-2020)