erfgoedobject

Hoeve Burgemeestershof

bouwkundig element
ID
85151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85151

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Burgemeestershof
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve, voorheen gekend als Burgemeestershof, voortkomend van de familie Galmart die sinds eind 18de eeuw de hoeve bewoonde. Eigenaar Benoit Galmart was van 1855 tot 1879 burgemeester van Massemen-Westrem. De oude hoeve zou omstreeks 1870 grondig verbouwd zijn door het echtpaar Clementina Galmart en Donatus Meuleman (naar verluidt jaartal 1870 op schouw op zolder).

Grote semigesloten hoeve beeldbepalend ingeplant op de straathoek met Kortenbosstraat. Huidige gebouwen rondom een ruime rechthoekige binnenplaats, grotendeels daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw (nieuw woonhuis in 1881 kadastraal geregistreerd). In aanleg gaat het complex terug op een oudere hoeve waarvan het deels vroeger aangepast aanvankelijke boerenhuis uit de 18de eeuw in de linker zijvleugel behouden bleef.

Huidige herenwoning met dominant volume ingeplant aan de straat, voorzien van een voortuintje met ijzeren hekwerk op hardstenen voet; voetgangershek tussen gietijzeren zuilen in de as van de voordeur. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak met centraal klokkentorentje. Beraapt voorgevelparement op een hardstenen plint met keldervensters. Sterk horizontaal gemarkeerd door een gepleisterde puilijst, hardstenen cordonlijst en aflijnende houten kroon- en tandlijst op klosjes. Gevelhoeken gemarkeerd door imitatie pilasters met wit pleisterwerk (vervaagd). Op de borstwering en onder de daklijst aangebrachte rij spiegels met goudgele kleur. Geaccentueerde centrale deur in vlakke hardstenen omlijsting op een stoep van twee treden; getoogde deur met bovenlicht. Getoogde benedenvensters in vlakke gepleisterde omlijsting op hardstenen dorpels; nieuw schrijnwerk en persiennes. Rechthoekige bovenvensters met nieuw schrijnwerk. Spiegels op de borstweringen. Bakstenen achtergevel met nog origineel schrijnwerk en persiennes op de begane grond.

Interieur met behouden indeling van een klassiek dubbelhuis en elementen van de aankleding die typerend zijn voor het einde van de 19de eeuw zoals stucplafonds met omlopende lijsten, marmeren schouwmantels, paneeldeuren. Centrale gang met originele zwarte tegelvloer met witte ruitjes en omlopende boord, stucplafond met balk op voluutconsoles en trapkast.

Links van het herenhuis, haaks op de straat ingeplante vleugel met rest van het vroegere boerenhuis van één bouwlaag onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Gewitte erfgevel op gepikte plint, rechthoekige vensters en aangepaste deuren, links met sporen van bakstenen omlijsting en overhoekse muizentandfries. Rechts twee opkamervenstertjes onder houten latei Interieur. Links aan de straatkant, twee opkamers met bakstenen trap en rode tegelvloeren boven gewelfde kelders met tongewelf. Rechts vroegere woonkeuken met brede Vlaamse haard met geprofileerde bordenlijst op natuurstenen consoles en wangen van gesinterde baksteen; aansluitend links, rest van een fornuis gemetst in gesinterde baksteen. Behouden samengestelde balkenlaag met zware moerbalken met versierd uiteinde.

Rechts van het herenhuis, in U-vorm opgerichte bakstenen vleugels met bedrijfsgebouwen onder snijdende pannen schilddaken, ingeplant omheen het diepe binnenerf. Straatvleugel met doorrit naar gekasseid erf en groengeschilderde schuurpoort. Lange dwarsvleugel gestut door schuine steunberen en twee poorten in rechter traveeën. Aflijnende bakstenen muizentandfries. Aangepaste erfgevels met deels gedichte poort, kleine openingen met luiken of vensters onder houten lateien. Grote dwarsvleugel met koeienstallen met bewaarde hardstenen tussenschotten en voederbakken.

  • VAN HEDEN R., Massemen: van de Vurst tot de Kortenbos, Wetteren, 2007, p. 163-167.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Burgemeestershof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85151 (Geraadpleegd op 25-06-2021)