erfgoedobject

Parochiale lagere school met klooster

bouwkundig element
ID
85157
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85157

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige parochiale lagere meisjesschool met klooster en godshuis van de zusters van Sint-Franciscus van het Crombeen te Gent, nu parochiecentrum 't Klooster.

Oprichting van een klooster met school door pastoor De Somer in 1882, uitgevoerd door aannemer Isidoor Van Hoorde naar plannen van Fredericq Van de Meulebroecke (Berchem).

Eerstesteenlegging op 11 januari 1882. 15 are grond was afgestaan door de familie d'Arenberg, prinsen van Massemen, nu graaf de Merode-d'Arenberg. Het klooster werd betrokken door zusters franciscanessen van het Crombeen van Gent. Op 28 september 1882 kwamen drie zusters om de nieuwe school te bedienen. In 1886 werd een corsetschool ingericht in de grote bovenzaal. In 1896 werd hiervoor een nieuw lokaal opgericht op de speelplaats. Voornamelijk in de periode 1896-1898 uitbreiding van het gebouwencomplex met gebouwen van twee verdiepingen waaronder ten zuidwesten in 1896-97 toegevoegde lange haakse vleugel met nieuwe schoollokalen, vooruitspringend tot de straat. Aanbouw van nieuwe kloosterkapel gelijktijdig met de oprichting van een hospice in 1897-1898, rusthuis gesloten in 1977. Naar aanleiding van de verbreding en nieuwe aflijning van de steenweg (provinciale weg Wetteren-Oombergen) werden de schoolgebouwen in 1955-1957 afgebroken en vervangen door een nieuw langgerekt gebouw zijdelings in het verlengde van het klooster, nu vrije basisschool (nummer 244). Opheffing van het klooster begin 1990.

Sober kloostergebouw, nu van dertien traveeën en twee bouwlagen onder deels parallelle en een haaks pannen zadeldak, opgetrokken uit baksteen op een plint van hardsteenplaten. Gemarkeerd middenrisaliet van drie traveeën met bekronende puntgevel. Centrale aangepaste deur geflankeerd door hardstenen gedenkstenen, links met opschrift: "1882-1932/ bij de 50e verjaring/ hulde/ aan de stichters" en rechts: "Z.E. Kan. Van Malleghem/ Eerw. Moeder Justina/ Weled. Familie de Merode/ E.H.H.De Somer Pastoor". Boven de deur, houten nis met in half verheven reliëf een beeld van engel met kind op console en onder sierlijk afdakje. Getoogde vensters op hardstenen dorpels, twee traveeën links van het middenrisaliet en vier rechts ervan gevat in spaarvelden tussen lisenen en spaarvelden onder de daklijst afgewerkt met een muizentandfries. Sporen van een gedichte nis in de uiterste rechter travee. Aangepaste en uitgebreide achtergevel met voormalige kloosterkapel haaks achter de linker traveeën. Laag gewit bakstenen gebouw van drie traveeën onder leien zadeldak.

Vrijstaande zijgevel met spitsboogvensters, gestut door steunberen. Aangepast interieur met valse zoldering. In het café: communiebank van 1896 naar ontwerp van H. Vaerwyck uitgevoerd door de gebroeders De Clercq (Merelbeke) afkomstig uit de parochiekerk van Massemen.

In de tuin, kunstmatige Lourdesgrot, in 1955 vergroot en plaatsing van nieuw beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

  • Wetteren (Massemen), Pastoraal archief, Liber memorialis.
  • DE PAUW R. – GOETHALS K., Massemen 1019-1976, Massemen, 1976, p. 71-72.
  • SOENS E., Historische schets van het gesticht der Ee. Zusters Franciscanessen van Gent, geheeten Crombeen, St.-Amandsberg, 1915, p. 171-174.
  • UYTTENDAELE R., CLINCKSPOOR J., DE MOL D., Wetteren fotoarchief 1860-1962, Wetteren, 1985, p. 272.
  • VAN HEDEN R., Massemen: van de Vurst tot de Kortenbos, Massemen, 2007, p. 92-96, 113-122.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiale lagere school met klooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85157 (Geraadpleegd op 15-06-2021)