erfgoedobject

Hoeve Hof te Voorde

bouwkundig element
ID
85184
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85184

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof te Voorde
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Laat 18de-eeuwse grote semigesloten hoeve, niet opgetekend op de Ferrariskaart (1771-1778), op de gebouwen gedateerd 1778 en 1781. Volgens een archiefdocument was er in 1459 sprake van "tgoed te Westrem gheheten tgoed te Voorde". J. Broeckaert maakt melding van het domein "te Voorde" in de wijk Oudenhoek te Westrem als leengoed dat vanouds bezit was van het prinsdom van Massemen. Nog volgens dezelfde auteur zou het "hof te Voorde" in 1718 verkocht zijn aan Karel Bosschaert, later bezit van de familie Verstraeten tot 1803 waarna het domein eigendom werd van de Gentse vooraanstaande familie d’Hane Steenhuyse. Volgens het kadasterarchief was de douairière d'Hane Steenhuyse in 1834 niet enkel in het bezit van deze hoeve maar ook van de nabij gelegen hoeves Oudenhoek nummer 38 en nummer 43.

Huidige aan de straat palende hoeve samengesteld uit vier afzonderlijke hoevegebouwen in het vierkant opgesteld rondom een ruime gekasseide binnenplaats met ten noordwesten achterin gelegen vrijstaand boerenhuis, bijhorend erf nu zijdelings in het oosten palend aan de autosnelweg Brussel Oostende. Toegangspoort met huisnaam tussen het noordoostelijke bedrijfsgebouw en de ten zuidoosten aan de straat ingeplante dwarsschuur met jaartal 17-78. Zuidwestelijke stalvleugel parallel aan een dreef die tevens de oprit vormt naar het achtererf. Een centraal vierkant perk als reminiscentie aan de vroegere mestvaalt, nu met boom.

Coherent bakstenen gebouwencomplex met beperkt gebruik van zandsteen, voornamelijk als hoeksteen aan sommige gevelhoeken en muuropeningen, en afgedekt met pannen zadeldaken.

Boerenwoning van acht traveeën en één bouwlaag, op de linker zijpuntgevel door middel van letter- en cijferankers onvolledig gedateerd "anno (1) 77 (?)". Zuidoostelijk gerichte, verankerde (gedecapeerde?) erfgevel op een gecementeerde plint, met aflijnende baksteenfries. Per twee gekoppelde getoogde vensters in vlakke hardstenen omlijsting met sponning en wit- en groengeschilderde luiken. Nieuw schrijnwerk met kleine roedeverdeling. Getoogde voordeur in gelijkaardige omlijsting met tussendorpel en bovenlicht met kleine roedeverdeling. In de achtergevel echter smalle en kleiner rechthoekige vensters met hardstenen bovendorpel, halfrond bovenlicht en luik. Links en rechts van de woning, dubbele ijzeren hekken naar de oprit en het achtererf. Zoldervensters met zandstenen dorpels en hoekstenen in brede punttop van de zijgevel.

Noordoostelijke stalvleugel, deels met vroegere varkensstallen onder bovenverdieping, met zandstenen hoekkettingen. Straatpuntgevel met verluchtingsspleten in de top en jaarsteentje "1781". Erfgevel met licht gebogen staldeuren en zolderluiken. Inwendig grotendeels aangepast tot open stal; troggewelven tussen ijzeren liggers. Ten zuidoosten aan de straat palende grote dwarsschuur met rijen verluchtingsspleten, ook in de zijpunttoppen. Rechts in de straatgevel een gedichte korfboogpoort van vroegere doorrit met bewaarde poortduimen en ingegrift jaartal "17/78" in de hoekstenen. Rechthoekige, groen- en witgestreepte poort in de tweede travee. Eerste travee gestut door afgeschuinde steunberen. Erfgevel met open eerste travee en gelijkaardige poort bij de doorrit.

Lagere, zuidwestelijke stalvleugel. Erfgevel met getoogde staldeuren en kleine hooggeplaatste venstertjes onder houten lateien. Achtergevel met houten dakkapel. Intern aangepast tot open stal.

  • BROECKAERT, J. Geschiedenis van Wetteren, gevolgd door eene historische schets der omliggende gemeenten, Gent, 1862, p. 301-302.
  • KERCKHAERT N., Oude Oostvlaamse huisnamen. Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Régime, in Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen nieuwe reeks, nummer 34, Gent, 1991, p. 205.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof te Voorde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85184 (Geraadpleegd op )