erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning

bouwkundig element
ID
85194
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85194
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Schuin ingeplant boerenarbeidershuisje met rechts aanpalende kleine stal, volgens gegevens van het kadasterarchief gebouwd in 1907 op grond die voorheen in het bezit was van het Burgerlijk godshuis van Gent. Voortuin met ijzeren voetgangershek aan imitatieboomstammen in cementrustiek; groen- en witgeschilderd hek met ingeschreven hartmotief.

Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Laag huisje van drie traveeën met gewitte gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op blauwgeschilderde plint in imitatie breuksteen. Getoogde deur en vensters in een blauwgeschilderde omlijsting met oren en reliëfdecoratie. Ramen met origineel schrijnwerk.

Rechts aansluitend, iets lagere stal met ijzeren windwijzer in de vorm van een paard boven de rechter zijpuntgevel. Gewitte bakstenen straatgevel afgelijnd met een rechte muizentandfries. Twee vierkante venstertjes en sporen van een gedichte poort. Rechts ervan, in de aansluitende kleine aanbouw onder lessenaarsdak: spitsboogvormig getralied gevelnisje in bakstenen omlijsting met bekronend kruis met beeldje van Sint-Antonius van Padua.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85194 (Geraadpleegd op )