erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
85195
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85195
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Semigesloten hoeve met haaks op de straat ingeplant woonhuis ten noordwesten en in L-vorm gebouwde bedrijfsgebouwen ten oosten en ten zuidoosten van het deels verharde en begraasde erf. Nieuw laag toegangshek aan de straat in het westen tussen het vroegere kuiperskot en een vernieuwde muur.

Oorspronkelijke hoeve met losse bestanddelen, in kern zeker opklimmend tot het einde van de 18de eeuw. Volgens gegevens van het kadasterarchief uitgebreid tot de huidige aanleg in 1873 door P. De Cock, kuiper.

Bakstenen boerenhuis van wellicht oorspronkelijk zes traveeën, vermoedelijk in 1873 rechts verlengd met één travee. Links aan de straatzijde toegevoegd hok onder half schilddak. Gewitte erfgevel op grijze gecementeerde plint met houten verankeringen; aflijnende geprofileerde gepleisterde daklijst boven de tweede tot de vijfde travee. Getoogde deur, in overschilderde bakstenen omlijsting van rode en zwarte baksteen, onder geprofileerde waterlijst. Rechts ervan, bewaarde hardstenen vergaarbak van de vroegere waterpomp. Rechthoekige vensters met houten latei en op hardstenen dorpels; nieuw schrijnwerk. Verplaatste rechthoekige deur in tweede travee.

Gecementeerde zijpuntgevels en haast blinde achtergevel met centrale, verhoogde uitbouw voorzien van klein getralied venster. Twee schuine, overhoeks geplaatste steunberen stutten de noordwestelijke gevelhoek.

Interieur met bewaarde binnenindeling. Gewelfde kelder met bakstenen keldertrap en opkamer. Centrale kamer met driedeurengeheel, valse zoldering en nieuwe vloer. Rechter kamer met samengestelde balkenlaag. Linker kamer voorzien van grote haard met bakoven en houten zoldertrap.

Aangepaste bakstenen bedrijfsgebouwen met dwarsschuur en stallen; gevelnisje zonder beeld boven de staldeur in de zuidelijke vleugel. Aan de straat palend vroeger kuiperskot van drie traveeën onder pannen zadeldak, lage constructie met overwegend gedichte muuropeningen.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85195 (Geraadpleegd op 13-06-2021)