erfgoedobject

Touwslagerij La Hammoise

bouwkundig element
ID
85282
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85282
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Touwslagerij La Hammoise
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Resten van de voormalige touwslagerij "La Hammoise", nu onder meer in gebruik als brandweerkazerne, gelegen naast en achter nummer 64, de voormalige directeurswoning van "La Hammoise".

Bedrijfsgebouwen teruggaand op de touwslagerij Louis Vermeire waarvan de stichting, onder meer volgens een briefhoofd van "La Hammoise", zou opklimmen tot 1815. Volgens het kadasterarchief werd op het onbebouwde perceel 1224 aan de Damstraat door zeeldraaier Lodewijk Vermeire- Van Geeteruyen een spinbaan opgericht naast een gelijktijdig door hem gebouwde woning (zie nummer 64). Nadien herhaaldelijk uitgebreide bedrijfsgebouwen, onder meer in 1885 met verlenging van de spinbaan; met de toevoeging van een groot nieuw fabrieksgebouw achter de woning in 1906 omgevormd tot stoomzeeldraaierij. Naast touwslagerij tevens tapijtfabriek. In 1922 door Oscar Vermeire verkocht aan Leon Scheerders Van Kerckhove, nadien met de benaming "Oude werkhuizen Scheerders Van Kerckhove". In 1934 wijzigt de naam in touwslagerij "La Hammoise". Fabriek in 1961 eerst overgenomen door "Ostend Stores and Ropeworks" en nadien evenals Tasibel een afdeling van het bedrijf Nouvelle Filature et Corderie de Hamme (NOFICO). De sisalspinnerij en touwfabriek hielden op te bestaan omstreeks 1977.

Fabrieksterrein waarop de bedrijfsgebouwen aan weerszij van een diepe binnenplaats werden opgericht; nu zijn deze gebouwen voor een groot deel gesloopt, voornamelijk aan de linker zijde van het terrein waar de lange spinbaan gelegen was.

Wat rest aan deze kant zijn de vroegere bureaus met gewitte bakstenen voorgevel, mogelijk opklimmend tot eind 19de eeuw met jongere aanpassingen. Omvat een laag gebouw onder mansardedak met rechthoekige muuropeningen onder I-balk met rozetten. Rechts daarvan een langere constructie van twee bouwlagen onder zadeldak met lijstgevel geritmeerd door lisenen. Getoogde muuropeningen gevat in uitspringende bakstenen omlijstingen met oren, druiplijst met sluitsteen en baksteendecoratie onder de lekdrempel.

Aan de rechterzijde van de binnenplaats gelegen vroegere spinnerij: bakstenen fabrieksgebouw onder raekemdaken daterend van 1906 (volgens kadasterarchief) . Door lisenen geritmeerde gevel op sokkel, versierd met bakstenen cordons en tandlijsten en ronde radvensters in de manke puntgevels. Deels met blindnissen en diverse poorten.

(aanvulling: brandweerkazerne sinds oktober 2008 overgebracht naar de vroegere rijtuigenloods van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen, Koning Albertplein zonder nummer (achter nummer 6)).

  • BUYSE S., De touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire van de 16de tot de 20ste eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 1996-1997, p. 175.
  • DE RIJCKE E., Geschiedenis van een spin 1923 – 1998 Tasibel nv, in Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, VII, 1999, p. 28-32.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Touwslagerij La Hammoise [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85282 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.