erfgoedobject

Kapel Sint-Vincentiusklooster

bouwkundig element
ID
85435
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85435

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kloosterkapel van het vroegere Sint-Vincentiusklooster, heden winterkapel van de parochie Sint-Pietersbanden.

Deels vrijstaande kloosterkapel op de noordwesthoek van het huidige Marktplein. Teruggaand op een eerste kapel, zoals eerder vermeld opgericht in 1837-38 door de zusters van Sint-Vincentius à Paulo en volgens De Potter op 26 januari 1839 ingezegend. Tweede kapel gebouwd circa 1871 en ingericht in de haakse uitbouw ter hoogte van de twee uiterst rechtse traveeën van het kloosterhuis. Deze kapel werd volgens kadastergegevens circa 1901 verbouwd en voorzien van het huidige driezijdige koor. In 1903 werd de voorbouw van de kapel met behoud van het koor gesloopt en vervangen door de nog bestaande eenbeukige kapel naar de plannen van bouwkundige-ondernemer De Brouwer-Van Haver (Hamme), confer bewaarde bouwplannen en gevelsteen in de oostgevel. Het rechts aanpalende gebouw van de armenschool, opgericht in 1825 bij het weeshuis, werd toen gesloopt waardoor het brede Marktplein ontstond.

Kapel in eclectische stijl, opgetrokken uit baksteen met rijkelijk gebruik van natuursteen voor de plint, deur- en vensteromlijstingen, waterlijsten en dekstenen. Afdekkende leien zadeldaken met kleine houten dakkapelletjes met ijzeren nokbekroning en zeszijdig houten dakruiter onder hoge leien naaldspits met ijzeren kruis en windhaan boven de eerste travee. Ruime éénbeukige kapel op rechthoekige plattegrond met vier traveeën en aansluitend iets smaller koor van twee traveeën met driezijdige sluiting; links en rechts aanbouwtjes voor sacristie en berging op vierkante plattegrond. Hoge voorpuntgevel uitziend op het Marktplein, begrensd door versneden steunberen en afgewerkt met hardstenen dekstenen en schouderstukken. Verzorgde hardstenen plint in bossage. Gevelbrede Brugse travee met hardstenen hoekstenen, in de topgevel rondboogvormig afgewerkt en omlopend rond de kleine omlijste oculus. Portaal met spiegelboogvormige deur in een korfboogvormige geprofileerde hardstenen omlijsting met hoekkettingen en bekronende waterlijst. Deur met lateiconsoles en boogveld van hardsteen met centrale beeldnis op geprofileerde sokkel. Mooie neogotische houten deur met sierlijk smeedijzeren beslag. Erboven tweeledig rondboogvenster met ingeschreven oculus en bekronende waterlijst. Sierankers in de geveltop. Vrijstaande rechter zijgevel geritmeerd door versneden steunberen en voorzien van vier hoge rondboogvensters onder waterlijst. Aflijnende dubbele muizentandfries onder de houten kroonlijst. Linker zijgevel met slechts twee vrijstaande traveeën en aansluitende vroegere zusterhuisvleugel. Achteraandak met schouderstukken en iets lager koor met gelijkaardige ritmering door steunberen en vensters in de tweede travee. Tegen de eerste blinde travee van het koor is links en rechts een lage aanbouw gebouwd onder zadeldak, afgewerkt met een puntgevel met schouderstukken, met een rondboogvenster onder waterlijst; thans aan de Binnenhofzijde verbouwd tot garage.

Interieur. Sober gepleisterd en witgeschilderd interieur met afgesloten portaal en dubbele deur naar de eenbeukige kapel overwelfd met vier kruisribgewelven gescheiden door gordelbogen met driekwartronde profielen neerkomend op Toscaanse pilasters op hoge arduinen sokkels. Koor met straalgewelf op uitgewerkte consoles. Houten doksaal op twee zuilen en twee halfzuilen tegen de portaalwand, met een ijzeren spiltrap toegankelijk via de linker deur. Witgeschilderde houten lambriseringen en tapijttegelvloer. Rondboogvensters met glas in lood met geometrisch patroon, in het koor met voorstelling van de Heilige Harten van Jezus en Maria.

Mobilair. Beeldhouwwerk: houten Christusbeeld zonder kruis, witgeschilderde beelden op consoles van onder meer de Heilige Theresia, Onze-Lieve-Vrouw, Heilige Antonius, Heilige Joseph en Heilig Hart; beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op neogotische sokkel. Altaar in witgeschilderd en verguld hout met tabernakel. Kruisweg geschilderd op zink in houten omlijsting.

  • Gemeentehuis Hamme, Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek Der Prochie van Hamme ende Heerlykhede van Sint Anne Liggende binnen den Lande van Dendermonde, 1772-1776 by Jan Baptiste van Huffel, gesworen Landt-meter, 11de wijk, nummer 148-149.
  • OCMW-Hamme, archief.
  • Prentbriefkaartcollectie H. De Looze, Hamme.
  • DE POTTER F. – BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks IV, Gent, 1887.
  • DE RAUW E., Zo leefde Hamme, Hamme, 1983, p. 18.
  • DE RIJCKE E., Kroniek van een ziekenhuis: het hospitaal van Hamme, in Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton Hamme, Jaarboek IX, 2001, p. 5-11.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Sint-Vincentiusklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85435 (Geraadpleegd op 13-06-2021)