erfgoedobject

Parochiekerk Heilige Familie

bouwkundig element
ID: 85482   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85482

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk opgericht in opdracht van de kerkfabriek ter vervanging van de voorlopige kerk van de parochie Heilige Familie. Deze jonge parochie werd gesticht in 1956 in een oostelijke buitenwijk van Hamme op de vroegere Oostkouter. De nieuwe parochiekerk werd gebouwd volgens plannen van 1970 naar ontwerp van de architecten Jean Van den Bogaerde (Sint-Martens-Latem), Jos Van Driessche, Lucien Van Kerckhove (Lokeren). Aanvang van de bouwwerken op 04.10.1971. De eerstesteenlegging vond plaats op 04.12.1971 en op 02.12.1972 werd de nieuwe parochiekerk ingewijd. De bidplaats werd ingeplant op een daartoe vrijgehouden terrein tussen de pastorie en de voorlopige wijkkerk, nu parochiale feestzaal Familiazaal. De diepe voortuin is door onderbroken lage en hogere muren afgebakend. Aan de straatzijde links verhoogd tot een kleine campanile en rechts voorzien van een modern kruis naast de brede oprit die deels door muren geflankeerd is. Deze buitenruimte vormt als overgangszone zowel visueel als structureel een eenheid met het architecturale concept van de kerk.

Functioneel hedendaags kerkgebouw opgevat als een publieksruimte en ontmoetingsplaats met een afgesloten karakter. Strakke constructie in baksteen- en betonbouw met verspringende platte daken. Samengesteld uit elementaire geometrische volumes tot een vrij compact geheel met een sterke structurele samenhang. De eigenlijke bidruimte in T-vorm vormt een hoog en zeer gesloten volume, voorafgegaan door aaneensluitende lagere ruimten met diverse circulatiemogelijkheden en meerdere interne toegangen. Portaal naast vooruitspringende vergaderruimte (huidige winterkapel), daarachter in U-vorm aansluitende foyer (met kruisweg) en een omgang rond een kleine patio die als buitenruimte binnen de geslotenheid van het gebouw werd geïntegreerd. Achter de patio aansluitende sacristie en andere dienstruimten.

Ruime bidplaats met vrijwel gesloten bakstenen wanden en met hout beklede vlakke zoldering. Kruising van de drie armen ingenomen door een breed verhoog voor het volledig in de publieksruimte geïntegreerde sanctuarium met altaar. Sfeervolle ruimte door de indirecte lichtinval via langsheen de wanden boven de zoldering geplaatste bovenlichten. Voorts een beperkt aantal diverse wanddoorbrekingen voorzien van een ensemble van zeer expressieve moderne glas-in-loodramen in overwegend warme tinten van Bert Vonk, waaronder een hoog geplaatst lang bandvenster (1974). Eén glasraam in de aanvankelijke doopkapel, in het koor en vijf aan de hoek van de kruisweggang en oostelijke zijbeuk, alle naar ontwerp van Bert Vonk (de laatste twee na de jaren 1970 toegevoegd). Meubilair (altaar, tabernakel, doopvont), kruisweg en heiligenbeelden (Heilige Familie, Onze-Lieve-Vrouw en Christus aan het kruis), naar verluidt ook uitgevoerd naar ontwerp van Bert Vonk.

  • Archief kerkfabriek Heilige Familie, verslagboek notulen kerkfabriek.
  • Gemeentearchief Hamme, Bouwaanvragen Petrus Van der Jeugdlaan.
  • Architectuur in de provincie. Realisaties in Oost-Vlaanderen 1963-1993, Gent, 1993, p. 126.
  • BEKAERT G., BRAEM R. e.a., Jean van den Bogaerde architectuur 1955-1989, Gent, 1989.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Duchêne, Helena, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2006


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Heilige Familie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85482 (Geraadpleegd op 08-08-2020)