Villa Natuurvriendenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Vrijheidsstraat
Locatie Vrijheidsstraat 5, Grobbendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grobbendonk (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Grobbendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Natuurvriendenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Natuurvriendenhuis, naar ontwerp van E. Van Steenbergen van 1937. Het ontwerp omvatte de verbouwing van een buitenhuisje met schuur, evenwel met behoud van de dakpartijen en het kantoortje van de afgevaardigde van de A.D.B. (Antwerpse Diamantbewerkersbond). Oorspronkelijk meubilair eveneens naar zijn ontwerp. Een in 1939 ontworpen verbindingsgang tussen beide gebouwen bleef onuitgevoerd.

Witgeschilderd breedhuis met tot puntgevel uitgewerkte, sterk uitspringende, centrale inkomtravee; één bouwlaag, opgetrokken uit baksteen onder haaks in elkaar gewerkte, overkragende zadeldaken (mechanische pannen). Rondbogige of rechthoekige muuropeningen, laatstgenoemde al dan niet onder ijzeren I-latei, grotendeels met oorspronkelijk houtwerk. Ten dele aangepast, doch overwegend sober gehouden interieur; bewaarde lambrisering. Voormalige schuur als haaks bijgebouw met bewaard buitenaanzicht, doch inwendig omgevormd tot cafetaria.

  • VAN DEN BERGHE V. & VAN DE VELDE H., Eduard Van Steenbergen. Bouwmeester en binnenhuiskunstenaar (1889-1952), Antwerpen, 1955, p. 27, afbeeldingen 231-232.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

De oorspronkelijke 20ste-eeuwse villa werd verbouwd tot vakantiekolonie ten behoeve van de Antwerpse diamantwerkersbond. Uit bouwplannen bewaard in het Provinciaal Architectuurarchief (Antwerpen) blijkt dat de inbreng van Van Steenbergen grotendeels beperkt bleef tot het interieur en het aanbrengen van nieuwe vensters in de grotendeels blinde zijgevels en achtergevel.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen, 2018.

Auteur niet publiek (12-02-2019 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grobbendonk

Grobbendonk (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.