erfgoedobject

Villa Natuurvriendenhuis

bouwkundig element
ID
85530
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85530

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd Natuurvriendenhuis, naar ontwerp van E. Van Steenbergen van 1937. Het ontwerp omvatte de verbouwing van een buitenhuisje met schuur, evenwel met behoud van de dakpartijen en het kantoortje van de afgevaardigde van de A.D.B. (Antwerpse Diamantbewerkersbond). Oorspronkelijk meubilair eveneens naar zijn ontwerp. Een in 1939 ontworpen verbindingsgang tussen beide gebouwen bleef onuitgevoerd.

Witgeschilderd breedhuis met tot puntgevel uitgewerkte, sterk uitspringende, centrale inkomtravee; één bouwlaag, opgetrokken uit baksteen onder haaks in elkaar gewerkte, overkragende zadeldaken (mechanische pannen). Rondbogige of rechthoekige muuropeningen, laatstgenoemde al dan niet onder ijzeren I-latei, grotendeels met oorspronkelijk houtwerk. Ten dele aangepast, doch overwegend sober gehouden interieur; bewaarde lambrisering. Voormalige schuur als haaks bijgebouw met bewaard buitenaanzicht, doch inwendig omgevormd tot cafetaria.

  • VAN DEN BERGHE V. & VAN DE VELDE H., Eduard Van Steenbergen. Bouwmeester en binnenhuiskunstenaar (1889-1952), Antwerpen, 1955, p. 27, afbeeldingen 231-232.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :

Aanvullende informatie

De oorspronkelijke 20ste-eeuwse villa werd verbouwd tot vakantiekolonie ten behoeve van de Antwerpse diamantwerkersbond. Uit bouwplannen bewaard in het Provinciaal Architectuurarchief (Antwerpen) blijkt dat de inbreng van Van Steenbergen grotendeels beperkt bleef tot het interieur en het aanbrengen van nieuwe vensters in de grotendeels blinde zijgevels en achtergevel.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen, 2018.
Auteurs : Kennes, Hilde
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Natuurvriendenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85530 (Geraadpleegd op )