erfgoedobject

Hoeve Neerhof

bouwkundig element
ID
85662
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85662
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Neerhof
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Sint-Annastraat en hoek Penningdreef. Hoeve naar verluidt sinds omstreeks 1975 genaamd “Neerhof”. In het land- en kaartenboek van Hamme (1772-1776) genoteerd als hofstede eigendom van Simon de Vleeschauwer en d’hoirs Michiel Roggeman en weergegeven als een hoeve met losse bestanddelen op een erf met een gracht ten oosten aan de Penningdreef en westwaarts grenzend aan Zele. Met uitzondering van de oudere woning nu met merendeels recente bedrijfsgebouwen waarvan nog constructies tot de eerste helft van de 20ste eeuw teruggaan. Haaks naast de Penningdreef ingeplant boerenhuis met zuidelijk gerichte erfgevel, volgens inwendige bouwkenmerken in kern mogelijk deels opklimmend tot de 16de-17de eeuw en met diverse aanpassingen uit de volgende eeuwen.

Behouden volume van het ruime rechthoekige boerenhuis van zes traveeën onder steil, pannen zadeldak tussen aandaken (vlechtingen zichtbaar op zolder), rechts op schouderstukken. Voorheen gewitte baksteenbouw, doch recent volledig rondom voorzien van nieuw bakstenen parement met behoud van bestaande muuropeningen (volgens oude foto). Ook beide klimmende dakkapellen in het voordakschild werden daarbij hernomen.

Interieur met behouden gebruikelijke indeling met (nu beklede) dubbele haard in de centrale woonkamer, samengestelde balkenlaag en vier deurengeheel. Huiskelder op de noordoosthoek met twee gedrukte, bepleisterde bakstenen kruisgewelven en een getralied keldervenster aan de achtergevelzijde. In de grote opkamer of vroegere “beste kamer” is een samengestelde balkenlaag aanwezig met geprofileerde moerbalk versierd met voluut, wolfstanden en rondstaaf, en rustend op een geprofileerde stenen console; voorts een deels vernieuwde brede open haard met geërodeerde zandstenen gotische schouwwangen. Kromhouten zoldergebint.

  • Gemeentehuis Hamme, Ommelooper & Terrier ofte Landt & Caerteboek Der Prochie van Hamme ende Heerlykhede van Sint Anne Liggende binnen den Lande van Dendermonde, 1772-1776 by Jan Baptiste van Huffel, gesworen Landt-meter, 28ste wijk, 2° Deel St Anne, nummer 3.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20n, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Neerhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85662 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.