erfgoedobject

Mariapark

bouwkundig element
ID
85715
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85715

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Mariapark
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is aangeduid als beschermd monument Mariapark
  Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

Beschrijving

Mariapark, van 1927, in opdracht van de paters kapucijnen voorzien van bouwsels naar ontwerp van kunstbetonwerker Michiel Geysels (Westmeerbeek).

Voormalige bedevaartplaats elke eerste zondag van de maand, van mei tot oktober, met lof en sermoen. Heden heeft enkel op 1 mei een bedevaart plaats door werklieden uit het gewest naar de aldaar opgerichte Lourdesgrot, gevolgd door enkele kleinere vieringen van mei tot oktober.

In 1927-28, bouw van de gecementeerde Lourdesgrot door de firma Alfons Janssens en Michiel Geysels uit Westmeerbeek, alsook oprichting aan straatzijde van een witbeschilderd, door Geysels uitgevoerd Heilig Hartbeeld, op een getrapte sokkel, waarop marmeren plaat met inscriptie: H. HART VAN JEZUS/ BESCHERM ONZE/ KEMPEN. Op 29 april 1928, wijding van grot en beeld en eerste bedevaart naar Lommel-Werkplaatsen.

Kapellen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën werden in 1937 gebouwd door genoemde Geysels, met analoge materialen. De kapel ter ere van de vierde smart van Maria werd opgevat ter herinnering aan de tragische dood van Koning Albert I te Marche-les-Dames. De rotstoppen zijn een trouwe weergave van de rotsen waarvan de koning is neergestort. Op 5 september 1937, inzegening van de kapellen.

Een stuk heidegrond, achter het reeds bestaande park, werd in 1938 aangekocht voor de bouw van een openlucht-kruisweg. In 1947-49, oprichting bouw van een openlucht-kruisweg. In 1947-49, oprichting van de gecementeerde kruisweg door Michiel Geysels en op 22 mei 1949, inhuldiging.

Omheiningsmuur met rondbogige en spitsbogige toegangspoorten en kapellen, van baksteen en cementblokken: linker poort met klokkentorentjes en inscriptie: IHS/ GETHSEMANI, beeld van Ecce Homo in rondboognis, centrale poort met flankerende torens, wapen der kapucijnen en opschrift: IN CRUCE SALUS/ WIE DEN KRUISWEG GAAT GEDENKE ZIJN OVERLEDENEN, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten in de stijl van de Basiliek van Koekelberg, rechter poort, kopie van de Groeningenpoort te Kortrijk, voorzien van opschrift: ECCE VICIT LEO DE TRIBU JUDA, met bekronend wapenschild met leeuw; extra statie, namelijk Gethsemani, voorstelling van Christus in gebed neergeknield met een engel die de lijdenskelk aanbiedt, gemodelleerd door pater kapucijn Ernest Verbaenen.

De veertien staties omvatten: paleis van Pilatus (Jezus wordt ter dood veroordeeld), poort van het oude Jeruzalem (Jezus wordt met het kruis beladen), kasteel van Godfried van Bouillon (Jezus valt onder het kruis), fragment van de tempel der Vestaalse Maagden (Jezus ontmoet Maria), moskee in miniatuur met minaret (Simon van Cyrenen helpt het kruis dragen), Veronica komt Jezus tegen, puinen van een abdij (Jezus valt voor de tweede maal), puinen van het Forum Romanum (de vrouwen bewenen Jezus), gothisch gebouwtje (Jezus valt voor de derde maal), overgang naar de eindstaties in steen en rots (Jezus wordt van zijn kleed beroofd), rotswerk naar de Calvarieberg (Jezus wordt aan het kruis genageld), drie laatste staties (op de top van de kruisberg: Jezus aan het kruis omringd door Maria, Johannes en Maria-Magdalena; bij de afdaling, grot met piëta; onderaan de berg, grot met Heilig Graf).

Later werd het geheel uitgebreid met een kerststal en een kapel ter ere van de Heilige Jozef, allebei door Michiel Geysels. Tevens werd centraal een beschilderd beeld van de Heilige Franciscus van Assisi opgericht, een werk van pater Ernest Verbaenen, op een ronde geprofileerde gecementeerde sokkel in een dito kuipvormig recipiënt, omgeven met een achtzijdige bloembak van breuksteen.

In 1981 werd de Heilige Ludwinakapel, van baksteen en cementblokken met dito afwerking, gebouwd door Bert Goossens. Jef De Ceuster uit Herentals vervaardigde het beeld. In 1989-92, restauratie van Mariapark en kruisweg door kunstenaar Albert Cuypers. In 2000, opknapbeurt van de grot in het Mariapark.

 • Archief Afdeling Monumenten en Landschappen - Brussel, plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie Limburg, Lommel, Parochiekerk Sint-Barbara.
 • Beschermingsaanvraag Mariapark te Lommel Werkplaatsen, meegedeelde gegevens, Lommel, 2000, p. 6.
 • DE DIJN C.G., red., Het orgelbezit in de provincie Limburg, in: Kunst en oudheden in Limburg 16, Sint-Truiden, 1976, p. 129.
 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Neerpelt, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 28.
 • INDEKEU B. & GEERTS F., Hoelang zal de tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse ansichten uit het begin van deze eeuw, in Publikaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 3, Lommel, 1987, p. 55-56, prentkaarten nummers 107-109.
 • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), in: Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001.
 • MICHIELS G., Kerkbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel, in: Limburg 55, 1976, p. 118.
 • OOMS H., Onze-Lieve-Vrouw in Limburg, Doornik, 1959, p. 212.
 • S.N., H. Martens, bouwmeester, Stevoort, 1983, p. 21.
 • Waar nog groene ruimte is en men de stilte nog hoort: Lommel, brochure, Lommel, s.a., zonder pagina.
 • THIJS C. & VAN STEEN C., Lommel. Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 41, 43-45.
 • VANDUFFEL F., Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914, in: Maaslandse monografieën 37, Assen, 1983, p. 135.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

De heer Janssens werkte als rocailleur mee aan de opbouw van verschillende wereldtentoonstellingen. Later werd deze firma internationaal bekend voor zijn typische Mariagrotten zowel in België, Nederland als in Duitsland. Ook de calvariebergen uit kunstbeton op menig kerkhof komen uit dit atelier. In het Befaamde Mariapark in Lommel is eveneens een werk dat door een familielid (Geysels uit Westmeerbeek) uitgevoerd werd.
Auteurs : Tobback, Maria
Datum: 20-02-2012

Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Parochiekerk Sint-Barbara

 • Is deel van
  Martinus Van Gurplaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mariapark [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85715 (Geraadpleegd op 20-06-2021)