Dubbelvilla Les Fermettes en La Gouchette

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Justus Lipsiuslaan, Colinetlaan
Locatie Justus Lipsiuslaan 2, Colinetlaan 2, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dubbelvilla Les Fermettes en La Gouchette

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: centrale deel

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij K.B. van 24/06/1981.

Tweegezinswoning uit het 2de kwart van de 20ste eeuw, opgetrokken in een regionalistische stijl. Witbeschilderde baksteenbouw; houten beschieting in de geveltoppen, aan de kant van de Justus Lipsiuslaan vernieuwd. In- en uitspringende gevelpartijen, complexe pannen bedaking met klimmende dakkapellen; overdekte terrassen op houten pijlers. Verzorgd houtwerk. Omgevende tuin met haagafsluiting; bakstenen hekpijlers en houten poorten.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Colinetlaan

Colinetlaan (De Haan)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Justus Lipsiuslaan

Justus Lipsiuslaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.