Kiosken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Leopoldlaan, Maria-Hendrikalaan
Locatie Leopoldlaan zonder nummer, Maria-Hendrikalaan zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kiosken

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kiosken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: centrale deel

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiekiosken
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Maria-Hendrikalaan en met de Leopoldlaan. Kiosken van circa 1904, beschermd als monument bij K.B. van 24/06/1981. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij K.B. van 24/06/1981.

Oorspronkelijk gelegen aan weerszijden van de toegang tot het voormalige, achterin gelegen exotisch getinte Casino van 1899 (Leopoldlaan nummer 7). Zeszijdige, pagodevormige gebouwtjes. Sokkel van blauw, wit- en groengeglazuurde baksteen; erboven, opengewerkt door middel van uitstalramen. Fraai houtwerk: uitgewerkte schoorstukken voor kroonlijst en luifel, versierde stijlen tussen de ramen, kleine roedeverdeling met gekleurde beglazing in de bovenvakken. Kiosk op de hoek met de Maria-Hendrikalaan deels belemmerd door weinig sierlijke aanbouw.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266 en 267.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koninklijk Plein

Koninklijk Plein (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.