Teksten van Grand Hôtel Belle Vue

Aanvulling ()

Gelegen op de hoek van de Van Eyck- en Maria-Hendrikalaan. Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij K.B. van 24/06/1981.

Imposant gebouw in Anglo-Normandische bouwtrant, daterend van de jaren 1900. Als hoekgebouw ontworpen op quasi driehoekige plattegrond, met evenwaardige en symmetrisch uitgewerkte gevels uitlopend op polygonale hoek. Hoektorens onder torenhelm. Pseudo-vakwerk in bovenverdieping en in risalietvormende en overkragende puntgeveltoppen. Doorlopende luifels met bekronende balkons boven begane grond en eerste verdieping. Verzorgd houtwerk: schoorstukken, terraszuiltjes, balkonleuningen, kleine roedeverdeling. Weinig elegante, ingewerkte dakverdieping onder plat dak ter vervanging van klimmende dakkapellen aan weerszijden van de puntgevels.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.

Bron: -
Auteurs:  Vanwalleghem, Aagje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Vanwalleghem, Aagje: Grand Hôtel Belle Vue [online], https://id.erfgoed.net/teksten/141676 (geraadpleegd op )


Grand Hôtel Belle Vue

Imposant gebouw in Normandische bouwtrant, daterend van de jaren 1900 op hoek bij de Van Eyck- en Maria-Hendrikalaan. Als hoekgebouw ontworpen op quasi driehoekige plattegrond, met evenwaardige en symmetrisch uitgewerkte gevels uitlopend op polygonale hoek. Hoekktorens onder torenhelm. Pseudo-vakwerk in bovenverdieping en in risalietvormende en overkragende puntgeveltoppen. Doorlopende luifels met bekronende balkons boven begane grond en eerste verdieping. Verzorgd houtwerk: schoorstukken, terraszuiltjes, balkonleuningen, kleine roedeverdeling. Weinig elegante,ingewerkte dakverdieping onder plat dak ter vervanging van klimmende dakkapellen aan weerszij van de puntgevels. Aangepast interieur; gebetonneerd plafond op dito zuilen, uit de jaren 1950 op de begane grond.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Huys, Martine


Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Grand Hôtel Belle Vue [online], https://id.erfgoed.net/teksten/85837 (geraadpleegd op )