Teksten van Appartementsgebouw Beau Séjour

Aanvulling ()

Gelegen op de hoek met de Murillolaan. Meersgezinswoning zogenaamd "Beau Séjour". Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij K.B. van 24/06/1981. Beeldbepalend hoekgebouw van vier bouwlagen + dakverdieping uit de jaren 1920. Oorspronkelijk slechts drie bouwlagen. Uitgewerkt in Anglo-Normandische stijl zie rijk uitgewerkt pseudovakwerk met vierlobmotieven ter hoogte van de bovenverdieping. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel: centrale inkom onder pagodevormige luifel rustend op pijlers en bekroond door driezijdig erkertje. Typerende puntgevels. Rechthoekige muuropeningen onder meer deurvensters met aansluitende houten balkons op de verdieping. Aangepaste vensters voornamelijk op de begane grond. Voorheen afsluiting rond het bouwperceel aan de zijde van de Leopold- en de Murillolaan.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron: -
Auteurs:  Vanwalleghem, Aagje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Vanwalleghem, Aagje: Appartementsgebouw Beau Séjour [online], https://id.erfgoed.net/teksten/141741 (geraadpleegd op )


Hoekhuis bij de Murillolaan

Zichtbepalend hoekhuis bij de Murillolaan. Gebouw van vier bouwlagen + dakverdieping uit de jaren 1920 in Normandische stijl, zie rijk uitgewerkt pseudo-vakwerk met vierlobmotieven ter hoogte van de bovenverdieping. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel: centrale inkom onder pagodevormige luifel rustend op pijlers en bekroond door driezijdig erkertje. Typerende puntgevels. Rechthoekige muuropeningen onder meer deurvensters met aansluitende houten balkons op de verdieping. Aangepaste vensters voornamelijk op de begane grond.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Huys, Martine


Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Appartementsgebouw Beau Séjour [online], https://id.erfgoed.net/teksten/85851 (geraadpleegd op )