Villa Les Buissonnets

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Maria-Hendrikalaan
Locatie Maria-Hendrikalaan 7, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Les Buissonnets

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: uitbreiding tot hele vroegere Concessie

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.

Cottage van 1928 naar een ontwerp van architect P. Stevens (Leuven). Kenmerkend voorkomen van wisselend spel van pannen tentdak, doorbroken door puntvormige dakkapellen, en pannen overkragend zadeldak. Puntgevel (risaliet) met pseudovakwerk in de geveltop, evenals pseudovakwerk in de langse gevel van het volume onder zadeldak. Open portaal in de hoek met risaliet met heden gesloten loggia. Deels vernieuwd schrijnwerk. Nog deels beluikte ramen. Oorspronkelijke garagpoort met rondbogig bovenlicht met kleine roedeverdeling. Omgevende tuin met hekwerk en achterliggende haag als afsluiting.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen, 1928/8.
  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maria-Hendrikalaan

Maria-Hendrikalaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.