erfgoedobject

Villa Les Rocailles

bouwkundig element
ID: 85876   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85876

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.

Ruime villa van circa 1947-1948, gesigneerd architect "M. HAEGHEBAERT" (De Haan); werken uitgevoerd door "VAN BELLE & SANSSENS ENTERPERNEURS COQ". Naar verluidt uitgebreid circa 1966 naar een ontwerp van architect Ch. Van Bever (Brussel). Twee bouwlagen onder pannen schilddak. Witbepleisterde baksteenbouw op plint van blauwe hardsteen en bakstenen sokkel. Omgevende tuin met lage bakstenen afsluiting.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen, 1948/5.
  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron     : -
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Les Rocailles [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85876 (Geraadpleegd op 12-08-2020)