Villa Meïpe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Normandiëlaan
Locatie Normandiëlaan 2, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Meïpe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: uitbreiding tot hele vroegere Concessie

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op de hoek van de Maria Hendrikalaan, binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.

Villa in cottagestijl, in 1927 ontworpen door architect Gustave Carlier (Brussel). Wisselend spel van pannen daken, doorbroken door dakkapel onder wolfsdak; afgewolfde puntgevels met houten beschieting (met zoldervenster) in de geveltop. Witbeschilderde baksteengevels op gepekte plint; steunberen; beluikte ramen met kleine roedeverdeling; overdekt terras met verzorgd houtwerk (leuningen en zuiltjes), rechts rondbogige poortopening (garage). Deels vernieuwd schrijnwerk. Omgevende tuin met haagafsluiting en witbeschilderde, zwartgepekte hekpijlers.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen, 1927/12.
  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Normandiëlaan

Normandiëlaan, Normandiëlaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.