Villa Ye Auld Wind Dial

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Orteliuslaan
Locatie Orteliuslaan 8, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Ye Auld Wind Dial

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Haan Concessie: uitbreiding tot hele vroegere Concessie

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beschrijving

Villa zogenaamd "Ye Auld Wind Dial" (Gij oude windroos). Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.

Villa gesigneerd door architecten "VAERWYCK"; gebouwd in 1935 in de traditionele landelijke stijl, ter vervanging van een oudere villa. Getypeerd door puntgevel met windroos van siertegels in de top en door zware, houten kozijnconstructies onder druiplijst met tandlijst. Opvallend bakstenen schouwvolume. Zijpuntgevels met figuratieve beplanking. Latere verbouwingen o.m. naar ontwerp van architect Léon Ide (De Haan).

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwvergunningen, 1935/1.

Bron: -

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Orteliuslaan

Orteliuslaan (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.