erfgoedobject

Villa Brin de Fantaisie

bouwkundig element
ID
85991
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85991

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.

Villa naar verluidt gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Somers en geregistreerd in het kadaster in 1954. Aansluitend bij de regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl. Witbeschilderde baksteenbouw gedomineerd door steile, pannen zadeldak met centrale schouw en dakvensters. Kleine details zoals steunberen, uitgewerkte consoles, sierankers en beeldnis op de zijgevel. Omgevende tuin met lage, bakstenen afsluiting en witbeschilderde pijlers.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00266.
  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron     : -
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Brin de Fantaisie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85991 (Geraadpleegd op 21-04-2021)