erfgoedobject

Hoeve Trojanenfort

bouwkundig element
ID
86006
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86006
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Zogenaamd "Trojanenfort" volgens uithangbord; "Beeckhof" volgens verweerd opschrift van boerenhuis. Hoeve gelegen ten zuiden van de Noordede, in de omgeving van de Blauwe-Sluis; klimt op tot het einde van de 16de eeuw en is aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778); nu overwegend 19de-eeuws uitzicht. Thans kinderboerderij en tearoom.

Losse bestanddelen van verankerde baksteen met één bouwlaag, behalve het boerenhuis, onder voornamelijk pannen zadeldaken, verspreid over een verhard erf; onder meer bakstenen hekpijlers. Noordelijk georiënteerd boerenhuis van 1869. Dubbelhuis met twee bouwlagen en vijf traveeën. Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel met getoogde muuropeningen. In oorsprong langgestrekte hoeve met dwarsschuur, stal en woonhuis; laatst genoemde in 1869 deels gesloopt en voorts aangepast tot paardenstal.

Haaks erachter, schuur- en stalvleugel als restant van de oorspronkelijke langgestrekte hoeve waarvan het woonhuis in 1869 deels gesloopt en voorts verbouwd tot stal. Dwarsschuur (dakbedekking: golfplaten) met laat-17de-eeuwse kern nog aangeven door oudere muurpartijen en -vlechtingen van deels vrijstaande rechter zijpuntgevel. Ten zuidwesten, parallelle stalvleugel volgens hergebruikte jaarsteen mogelijk met oude kern van 1776; door middel van nieuwe tussenvleugel nu verbonden met oudste hoevegedeelte. Ten noordoosten, witgekalkt bakhuis en aansluitend rechthoekig gebouw voorzien van aandaken met muurvlechtingen, van 1807. In laatst genoemde werd in 1846 een rosmolen ondergebracht. Links van het bakhuis, bakstenen muurtje eindigend op hekpijler met bolbekroning. Ten oosten, loodsen van 1937 en 1955.

  • Bredene. Hoevenroute (bron: F. Gevaert), Bredene, sine dato.
  • ROTSAERT D., Toponymisch glossarium van Bredene. Van Aalstraat tot Zwin, (Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 1988, pagina 79).

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Trojanenfort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86006 (Geraadpleegd op )