erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

bouwkundig element
ID
86015
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86015

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde, gotische pseudo-basiliek, gelegen op een duidelijke verhevenheid met omringend, ommuurd kerkhof, niet meer in gebruik sedert 1973.

Historiek

Onduidelijke bouwgeschiedenis; volgens archivalische bronnen vermoedelijk gebouwd in de 14de eeuw; afgebrand tijdens de Slag van Rijmenam, gevolgd door herstel (1580). In 1612 wordt de toren hersteld en in 1767 werden hoofd- en middenbeuken onder één dak gebracht; hiervoor werden de zijbeuken licht verhoogd (zie verschil in materiaal). In 1818 bouw van de huidige sacristie ter plaatse van het vroegere woonhuis van de onderpastoor; vermoedelijk werden toen ook de poorten in de kerkhofmuur gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de toren opgeblazen, in de periode 1927-1929 volgens het oorspronkelijke uitzicht heropgebouwd, naar ontwerp van G. Careels, (zie gedenkplaat achteraan in de kerk). In dezelfde tijdspanne werd ook de doopkapel vernieuwd; in plaats van vierkant werd ze polygonaal. Restauratie aan de gang sedert 1993, naar ontwerp van L. Ghys.

Beschrijving

De plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van twee traveeën met uitspringende westtoren, een gereduceerd en dus relatief licht uitspringend transept met vlakke sluiting en een lager koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting. Polygonale doopkapel tegen de westgevel van de zuidelijke zijbeuk en sacristie van 1818 in zuidelijk oksel van transept en koor. Met uitzondering van de sacristie, volledig opgetrokken uit Balegemse zandsteen; leien zadeldaken. Imposante, vierkante westtoren met vrij gesloten karakter, zes ongelijke geledingen, onder leien torenhelm met opengewerkte lantaarn; overhoekse, zware steunberen, spitsbogige galmgaten en aan noordzijde polygonaal traptorentje. Aan de westelijke zijde eenvoudige korfboogdeur in spitsboogomlijsting met drielobbig maaswerk in het boogveld; bekronende oculus.

Het uitzicht van de gehele kerk is vrij homogeen en sober: de traveeën worden geritmeerd door versneden steunberen, waartussen spitsboogvensters onder deels doorgetrokken druiplijst werden uitgespaard. Gecementeerde sacristie van 1818 (zie gevelsteen), met rechthoekige omlijsting; deurtje in geprofileerde, vermoedelijk gerecupereerde en aangepaste spiegelboogomlijsting van arduin met rocaille sluitsteen.

Interieur

Grondig aangepast in de 18de eeuw: deels gecementeerd met schijnvoegen, deels van natuursteen; spitsboogarcade op ronde zuilen met lijstkapiteel en achtzijdige sokkel; middenbeuk, koor en kruisbeuk met bepleisterde tongewelven en gordelbogen op uitgewerkte consoles, zijbeuken met bepleisterde kruisribgewelven; bij de overgang van schip naar koor: jaartallen 1767 en 1929, verwijzend naar de vroegere herstellingen. Sacristie met classicistische lambrisering en kasten, plafond met stucwerk uit de bouwperiode (circa 1818).

Mobilair

Schilderijen: "De Heilige Martinus deelt zijn mantel" uit de tweede helft 18de eeuw door H. Bernaerts; "De Hogepriester zegent het huwelijk van Maria en Jozef" vermoedelijk uit de 19de eeuw door de Vlaamse School; "Christus op het stro" vermoedelijk uit de 18de eeuw naar P.P Rubens; "Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming" vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw naar P.P. Rubens.

Beeldhouwwerk: "Sint-Anna-ten-Drieën", eik, 16de eeuw; "Heilige Antonius Kluizenaar", gepolychromeerd lindehout, eerste helft 16de eeuw; "Heilige Rochus", gepolychromeerde eik, eerste helft 16de eeuw; "Onze-Lieve-Vrouw met kind", afkomstig uit de kapel van Harent, (zie straatinleiding Oude Booischotsebaan), gepolychromeerd lindehout, 16de eeuw; "Jezus aan het kruis" (zonder kruis), geschilderd hout, 17de eeuw; verder nog gepolychromeerde houten beelden uit de 18de eeuw van de Heilige Antonius van Padua, de Heilige Eligius, de Heilige Geest, de Heilige Martinus, de Heilige Martinus die zijn mantel deelt en Onze-Lieve-Vrouw met Kind; Sint-Jozef met Kind, gepolychromeerd hout, vermoedelijk circa 1800.

Meubilair: neogotisch hoofdaltaar; zijaltaren van gemarmerd hout, tweede helft 18de eeuw; houten koorlambrisering, versierd met heiligenmedaillons van onder meer de vier evangelisten, tweede helft 18de eeuw; communiebank van marmer en ijzer, midden 19de eeuw; preekstoel met renaissance ornamenten, gedateerd 1558; eiken biechtstoelen, 17de eeuw; orgel van J. Smets (Brussel), 1777.

Doopvont van arduin, 15de eeuw, koperen deksel, 19de eeuw; muurschilderingen in de doopkapel van de hand van kunstglazenier Jos Beeck.

Kerkmeestersbank van het broederschap van de Heilige Eligius, versierd met Lodewijk-XIV-elementen, eik, eerste helft 17de eeuw; diverse obiitborden, onder meer van de familie Pouppez de Kettenis de Hollaeken, 1863; grafstenen van de 17de eeuw tot de 18de eeuw.

Glasramen vermoedelijk uit de 19de eeuw in het koor, met uitzondering van het centrale venster dat uit de jaren 1930 zou dateren.

Omringend kerkhof omgeven door een bakstenen muur met ezelsrug; aan oostzijde ijzeren hek tussen twee zandstenen pijlers, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Grafstenen vanaf de 17de eeuw, doch voornamelijk uit 19de en 20ste eeuw.

  • Administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier Sint-Martinuskerk Rijmenam.
  • GEENS J., Rijmenam onder de Brabantse Omwenteling en de Franse Revolutie (1790-1815), Rijmenam, 1991, p. 131.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Heist-op-den-Berg. Brussel, 1973, p. 29-31.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Kerkhof

Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met graftekens van de 19de eeuw en vooral de periode 1949 tot 1973.

Historiek

De eerste gegevens over het kerkhof van Rijmenam dateren uit 1574. Dan wordt er een muur omheen het kerkhof gebouwd. In de daaropvolgende eeuwen wordt ze regelmatig hersteld. In de 17de eeuw worden huizen op het kerkhof vermeld. De 18de-eeuwse Ferrariskaart toont een volledig ommuurde site wat bevestigd wordt door 17de- en 18de-eeuwse architecturale bronnen. In 1818 wordt de muur aangevuld met de aanplanting van hagen en worden er kasseien gelegd. De archieven vermelden ook het onderhoud van bomen. Op foto’s uit 1893 zijn de eerste graftekens zichtbaar. De op de foto’s goed herkenbare graftekens van de families Schueremans en De Cocq staan nog steeds op het kerkhof. Foto’s uit het interbellum tonen aan dat er net voor de Eerste Wereldoorlog reeds graftekens aanwezig waren op het kerkhof, voornamelijk kruisvormige stèles. Het beeld van een met gras begroeid zuidwestelijke zone van het kerkhof waartussen verspreid kruisvormige stèles opgesteld staan, wordt bevestigd dankzij een foto uit 1945. Aan de koorzijde van het kerkhof zijn dan voornamelijk verhoogde zerken met stèles zichtbaar. In 1949 wordt een ruiming van het kerkhof voorzien door aanhoudend plaatsgebrek. In 1973 wordt de nieuwe begraafplaats geopend. Sinds 1973 bleef het kerkhof ongewijzigd waardoor er vandaag een bijzonder tijdsbeeld ontstaat van graftekens grotendeels daterende uit de periode 1949-1973.

Beschrijving

Ommuurd en met gras begroeid kerkhof omheen de parochiekerk. De kerkhofmuur fungeert tevens als keermuur. In het oosten, zuiden en westen is er een toegang tot het kerkhof. De westelijke toegang is afgesloten door natuurstenen hekpijlers waaraan smeedijzeren hekken zijn opgehangen. De zuidelijke toegang wordt afgesloten met een smeedijzeren hekken aan bakstenen hekpijlers.

De graftekens werden vooral opgetrokken uit zijn blauwe hardsteen, en een opvallend aandeel aan sierbeton, aangevuld met marmer en graniet en enkele gietijzeren kruisen. De graftekens tonen zo duidelijk dat ook op een plattelandskerkhof het wijzigende materiaalgebruik in de jaren 1960-1980 zijn intrede deed.

Er bleven slechts een drietal 19de-eeuwse graftekens bewaard. Het eclectische hardstenen grafteken De Cocq-d’Avoine bestaande uit een schuin aflopende sokkel en plint, een halfrond gebogen lichaam met zuilen en immortellenkransen en een bekronend kruis. Het hardstenen grafteken Schueremans is opgebouwd uit een zerk met daarop een sippe afgetopt met een kruis. De zerk Verschaeren en een gietijzeren kruis, mogelijk van de Fonderie Coreau Alfred – Deville, Pailliette & cie zijn eveneens het vermelden waard.

Uit de eerste decennia van de 20ste eeuw en het interbellum bleven enkele van de kruisvormige stèles bewaard die ook zichtbaar waren op vooroorlogse foto’s. Ze worden aangevuld met graftombes in combinatie met stèles en omheiningen, zerken al dan niet met stèles in de typische stijlen als eclecticisme, art deco en modernisme. Terwijl porseleinfoto’s regelmatig voorkomen is gebeeldhouwde grafsymboliek eerder uitzonderlijk.  Identieke naoorlogse modernistische graftekens wijzen op de stijgende massaproductie van graftekens.

  • INTRO Cultuur en Media 2020: Beheersplan Sint-Martinuskerkhof – Rijmenam, Putte.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Muurschilderingen

In 2005, bij de restauratie van de kerk, werden de muurschilderingen van glazenier Beeck met witte verf overdekt. De schilderingen zijn dus niet meer zichtbaar.

  • Informatie verkregen van J. Van der Jeught (6 maart 2012).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86015 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.