Gemeenteschool van Kaulille

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Kaulille
Straat Kaulillerdorp
Locatie Kaulillerdorp 51, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool van Kaulille

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool, later meisjesschool en klooster van de Zusters van Maria, thans Gesubsidieerde Vrije Lagere school. Eind 18de eeuw bestond er een schooltje in de buurt van de kerk, dat in 1835 werd vergroot. In 1862 werd besloten tot de bouw van een nieuwe school, die in 1866 voltooid was. Deze school werd in 1879 gemeenteschool volgens de nieuwe wetgeving. Door het toenemend aantal leerlingen ontstond de behoefte een afzonderlijke meisjesschool op te richten met onderwijs door vrouwelijke religieuzen. Hiervoor werd in 1896 aan de Zusters van Maria van Leuven gevraagd drie zusters te sturen om het lager onderwijs voor meisjes op zich te nemen. Het bestaande gemeentelijke schoolhuis werd toen ingericht als klooster, waarschijnlijk met uitbreiding van een travee aan elke zijde van het oorspronkelijke gebouw, en toevoeging van de huidige klaslokalen.
Alleenstaand gebouw op T-vormige plattegrond: het voormalige klooster in het breedhuis aan straatzijde, de klaslokalen haaks aansluitend op de achtergevel. Het klooster, de oude gemeenteschool van 1866, is een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint; verhoogde begane grond. Rechthoekige lisenen en middenrisaliet, afgewerkt met baksteenfriezen. Rechthoekige vensters (strek) met hardstenen lekdrempels. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting met neuten en druiplijst. In 1896 toegevoegde, lagere travee in dezelfde stijl tegen elke zijgevel.
Het schoolgebouw telde oorspronkelijk vijf traveeën; één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien). Rechthoekige lisenen met baksteenfriezen. Drie vergrootte vensters, het rechts is oorspronkelijk (getoogd). Rechthoekige deur (strek) met hardstenen neuten. In het verlengde werden in één of meer latere perioden klaslokalen bijgebouwd.

  • BUSSELS L. - e.a., Beknopte geschiedenis van Cavelille, Cauwelille, Caulille, Kaulille, editor Gemeentekrediet, 1980.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaulillerdorp

Kaulillerdorp (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.