Hoeve Stukkenheidehof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Opitter
Straat Grensstraat
Locatie Grensstraat 2, Bree (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bree (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Stukkenheidehof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tweeledige hoeve. Op deze plaats bevond zich oorspronkelijk een hoeve met losstaande bestanddelen (Ferrariskaart, 1771-77), later twee hoeven, een langgestrekte en een L-vormige (Atlas van de Buurtwegen, 1845, stafkaart van het Dépôt de la Guerre, 1878). De huidige hoeve is een rest van de meest westelijke van de twee; de oude kern is de noordwestelijke vleugel, daterend uit midden 19de eeuw. Ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen). Gecementeerde plint. Muizentandfries onder de dakrand. Het woonhuis is een enkelhuis van vier traveeën. Rechthoekige muuropeningen (strek). De muuropeningen van de stal werden gewijzigd. Rondboogvormige schuurpoort. Zijgevels met aandak, vlechtingen, schouderstukken, en links een topstuk.

Het dienstgebouw is recenter.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grensstraat (Opitter)

Grensstraat (Bree)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.