erfgoedobject

Hoeve De Licht

bouwkundig element
ID
86047
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86047

Juridische gevolgen

Beschrijving

De hoeve was de zetel van het laathof van de nieuwe nederzetting in het Holt van Lede, Holthuizen, later Houthuyzen en Houtissen. Het was een leen van de graaf van Loon, voor het eerst vermeld circa 1376, als een laathof van circa 20 hectare groot, uitgebaat door Ghoeswinus van Holthuizen. In 1449 komt het in het bezit van Ghoeswinus Saevelant, afkomstig van Aldeneik, vanaf dan "Saevelantshoeve" genoemd. In 1578 was de hoeve eigendom van Dionysius van den Eertwech, burgemeester van Maaseik, en werd verpacht; in deze periode werd ze door brand verwoest en werd de naam veranderd in “De Licht”. Op de Ferrariskaart (1771-77) staat de hoeve aangeduid als een ruime, semi-gesloten hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen (1846) als een gesloten hoeve met losstaand bakhuis ten noordwesten.

De hoeve werd in 1996 gerestaureerd en omgevormd tot een sociaal woonproject, waarbij de west- en zuidvleugels verdwenen en vervangen werden door nieuwbouw, zodat van de oorspronkelijke gebouwen slechts de L-vormige vleugel met inrijpoort en stallen aan straatzijde, en het woonhuis, nok loodrecht op straat resten; de bij het woonhuis aanleunende stal is eveneens volledig nieuw.

Woonhuis van vijf traveeën en een bouwlaag onder mank zadeldak (mechanische pannen). Baksteenbouw op verhoogde begane grond; gecementeerde plint. Voorgevelordonnantie aan erfzijde. Jaartal 1685 door middel van muurankers. Recente houten kloosterkozijnen onder recente houten latei en oorspronkelijke ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Rechthoekige deur in recent houten kozijn, met ontlastingsboog van twee rollagen en een platte laag. Erboven een oculus met mergelstenen sluitstenen als bovenlicht. De zijgevel aan straatzijde is voorzien van aandak, vlechtingen top- en schouderstukken. Smeedijzeren muurankers. In de geveltop een voormalige duiventil: bakstenen openingen en twee geprofileerde, mergelstenen consoles. Opschrift DE LICHT door middel van muurankers in de geveltop. Gesculpteerde, mergelstenen gevelsteen met wapenschild van Dionysius van den Eertwech onder het bovenvenster. Benedenvenster uit midden 19de eeuw: rechthoekig met hardstenen latei en lekdrempel, voorheen beluikt; getoogd bovenvenster uit tweede helft 19de eeuw; rond uilengat. In het gedeelte van de zuidgevel, vrijgelaten door de achteruitspringende poortvleugel, bevindt zich een rechthoekig venster in houten kozijn. De vensters in de achtergevel zijn gewijzigd.

De vleugel aan straatzijde omvat de inrijpoort, een gedeelte van het woonhuis rechts ervan, en de voormalige stallen links. De straatgevel is blind op de rondboogvormige inrijpoort na, met rechts ervan een woonhuisvenster uit midden 19de eeuw: rechthoekig met hardstenen latei en lekdrempel, voorheen beluikt. De erfzijdegevel werd grondig gewijzigd, en voorzien van een recent aanbouwsel.

  • S.N.. s.d.: Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • S.N. 1985: Dilsen in de historie, Dilsen.

Bron: SCHLUSMANS F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Opdrachtgever van de herbestemming tot sociale woningbouw in 1996 was de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve De Licht [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86047 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.